Modlitwa jest więc wielkim aktem posłuszeństwa wobec Ojca ; modlić się to usiąść jak Magdalena u stóp Chrystusa, aby słuchać Jego słów, albo raczej, aby Jego słuchać, Jego, który do nas mówi. O. H. Caffarel

Radiowe zaproszenie na Święto Karty w Warszawie

radiowarszawa

Dnia 10 grudnia Ruch Equipes Notre-Dame miał zaszczyt ponownie gościć na falach Radia Warszawa. Gośćmi pani Katarzyna Supeł w audycji z cyklu „Rozmowa na co dzień” byli ks. Mateusz Gluza z zespołu Uwielbiamy.com oraz Beata i Marcin Pińkowscy – para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego. Rozmowa była okazją do przedstawienia naszego Ruchu i zaproszenia radiosłuchaczy na zbliżające się Święto Karty w Warszawie.

 

Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 fm. Zapraszamy do wysłuchania nagrania.

http://goo.gl/W1OBzY

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego

Święto Karty w Sektorze Dolnośląskim

           Nasze spotkanie świąteczne w dniu 06.12.2014 r. zaczęliśmy od Eucharystii w gościnnym kościele ojców Franciszkanów, na terenie parafii św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu. Mszę świętą koncelebrowali doradcy duchowi ekip ks. salezjanin Jacek Falkowski i o. franciszkanin Jozafat Gohly. Po mszy świętej miała miejsce bardzo radosna chwila przyjęcia karty przez Aleksandrę i Grzegorza Wójcickich, którzy odbyli indywidualny pilotaż prowadzony przez Alicję i Rajmunda Potrzebów. Następnie odpowiedzialni za sektor Ania i Leszek Gerste złożyli im życzenia wytrwałości w dążeniu do świętości. Wszyscy bardzo cieszymy się z Waszej kochani decyzji i witamy Was w naszym Ruchu!

W kolejnym punkcie programu naszego święta odbyły się warsztaty biblijne prowadzone przez Asia Szura i Leszka Gerste. Uczestnicy pochylali się szczegółowo nad tekstem Magnificat. Prowadzący angażowali nas do poszukiwań tekstów porównawczych w całej Biblii. Wykonując to zadanie mogliśmy poznać inny sposób czytania Pisma Świętego i refleksji nad czytanymi wersetami.

(więcej…)

Posługa pary informacyjnej

Powołanie do pełnienia posługi pary informacyjnej w sektorze to wielka odpowiedzialność, szczególnie w świecie tak bardzo medialnym w jakim przyszło nam żyć. „Rozpoznać znaki czasu” to nasza praca w ciągu roku, to nasze ćwiczenia w rozpoznawaniu. Bóg dał nam rozum i wolną wolę po to, by go używać i ją kształtować, dla czynienia dobra bliźniemu, dla budowania relacji miłości i nic i nikt nas z tego nie zwolni. No, mogę zwolnić samego siebie – tak, Bóg dal mi wolną wolę i mogę wybrać. Ten wybór mnie podnosi lub zniewala. Gdy wybieram dobro staję się bardziej Boży. Wybierać dobro, czynić dobo, budować relacje miłości to podstawowa praca każdej pary w ekipach, a szczególnie pary informacyjnej. Nieść informację, świadcząc słowem, ale i czynem. To wszystko jest jasne i zrozumiałe dla wszystkich, a jak trudne w realizacji.

Link do audycji „Studnia Jakuba”:

https://www.dropbox.com/s/tz12c69lcnjlc2c/1116_Studnia_Bernadeta%26Piotr.mp3?dl=0

(więcej…)

Święto Karty 2014 w Sektorze Kujawskim

6 grudnia 2014 roku małżeństwa z ekip Sektora Kujawskiego spotkały się w domu rekolekcyjnym księży Salezjanów w Woźniakowie k. Kutna, aby wspólnie świętować 67 rocznicę proklamowania Karty Equipes Notre Dame.  Spotkanie przygotowały małżeństwa z ekipy kutnowskiej. Na początku spotkania był czas na przywitania i wspólne rozmowy przy kawie. W naszym spotkaniu brały również udział małżeństwa z pilotowanej ekipy w Rdutowie.  Później udaliśmy się do kaplicy domu rekolekcyjnego na wspólną uroczystą Eucharystię. Sprawował ją, oraz homilię wygłosił Doradca Duchowy ekipy z Izbicy Kujawskiej ks. Leonard Fic, który mimo wielu obowiązków znalazł – jak zawsze – czas, aby służyć swoim kapłaństwem małżeństwom naszego sektora.

Potem udaliśmy się na wspólny obiad. Później był czas na wystąpienie Pary Odpowiedzialnej Sektora Ani i Tadzika, którzy zapoznali zgromadzonych z najnowszymi, najważniejszymi informacjami. (więcej…)

Audycja „Z rozumem przez wiarę”

radiowarszawa

Dnia 15 listopada Ruch Equipes Notre-Dame miał zaszczyt gościć na falach Radia Warszawa. Gośćmi ks. Macieja Kosewskiego i ks Jakuba Bielińskiego w audycji z cyklu „Z rozumem przez wiarę” byli Justyna i Paweł Fleszarowie – para informacyjna oraz Beata i Marcin Pińkowscy – para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego. Rozmowa była okazję do przedstawienia naszego Ruchu, jego charyzmatu i formacji jaką oferuje małżeństwom.

 

Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 fm. Zapraszamy do wysłuchania nagrania.

http://goo.gl/gR8Wfg

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego

 

Racją istnienia Kościoła jest wyłącznie ewangelizacja.

Z bp. Grzegorzem Rysiem rozmawiają Teresa i Krzysztof Najderkowie, (Ruch Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre Dame – Sektor Małopolski).

Wywiad bp 1

Krzysztof: Czcigodny księże biskupie. W nowym roku pracy formacyjnej ruch Equipes Notre Dame wsłuchując się we współczesny głos Kościoła proponuje wszystkim małżonkom rekolekcje ewangelizacyjne. Temat Ewangelizacji, czy też Nowej Ewangelizacji znany jest nam wszystkim na bardzo różnym poziomie. Bardzo prosimy o przybliżenie nam w tej rozmowie kilku ważnych aspektów tego tak szerokiego zagadnienia. Dlaczego Kościół podejmuje w obecnym czasie temat Ewangelizacji? Dlaczego my, będąc ludźmi zaangażowanymi w Kościele, mamy być ewangelizowani?

Bp Grzegorz Ryś: Racją istnienia Kościoła jest wyłącznie ewangelizacja. Nie ma żadnego innego powodu, dla którego Kościół miałby istnieć. To napisał Paweł VI w Evangelii Nuntiandi w latach 70. poprzedniego wieku. Nie jest tak, że teraz naraz Kościół to zrozumiał; Kościół mierzy się z tym rozeznaniem już pół wieku. Racją istnienia Kościoła jest ewangelizacja. Trzeba więc postawić sobie pytanie: co to jest ewangelizacja? Odpowiedź jest taka, znowu za Pawłem VI, że ewangelizacja polega na spotkaniu Osoby z osobą, czyli Osoby, którą jest Jezus Chrystus, z osobą, którą jest każdy z nas. Kto śledzi nauczanie ostatnich papieży, ten odkryje bez trudu, że według nich na tym polega wiara. Wiara to nie jest zbiór prawd, przepisów, nakazów, zakazów, przykazań, tradycji. Ona jest także tym wszystkim, ale wyłącznie dlatego, że najpierw jest doświadczeniem spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa. Takiego spotkania, które w naszym życiu owocuje zasadniczą zmianą, czyli tym, co nazywamy najprościej nawróceniem: przejściem ze śmierci do życia, wejściem w Paschalne wydarzenie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.
Ta rzeczywistość w Kościele nazywa się kerygmatem. W adhortacji Evangelii Gaudium papież Franciszek ciągle podkreśla, że kerygmat jest w Kościele pierwszy. Nie chodzi o to, że jest pierwszy chronologicznie, tylko o to, że jest pierwszy w logice każdego działania. Na każdym etapie życia, rozwoju duchowego, formacji własnej i ewangelizacji, na każdym etapie jakichkolwiek działań – najpierw jest kerygmat. Kerygmat jako wydarzenie. Nie tylko jako forma katechezy, pouczenia, ale jako wydarzenie, czyli spotkanie człowieka z Jezusem Chrystusem, spotkanie, które przynosi mi zbawienie, zbawienie w tym momencie. Trzydzieści lat temu ktoś przeżył swoje osobiste spotkanie z Jezusem – chwała Panu Bogu! Ale trzydzieści lat temu każdy z nas był innym człowiekiem. Dzisiaj jest w innym miejscu, w innym punkcie rozwoju swojego życia i wrażliwości, ma inne doświadczenie, jest w innej sytuacji. I właśnie w tej a nie innej sytuacji potrzebuje na nowo nawrócenia, bo bez tego nie potrafi jej sensownie przeżyć.

(więcej…)

Proces beatyfikacyjny ojca Henri Caffarela – świadectwo z Paryża

DSC_0159

18 października 2014 r.
W przepiękne słoneczne popołudnie w usytuowanym niemalże w centrum Paryża kościele Św. Augustyna odbyła się uroczystość zakończenia na poziomie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego ojca Henri Caffarela. Najpierw, o godz. 15-ej w krypcie Kościoła odbyła się uroczysta, otwarta sesja formalnego zakończenia procesu. Sesji tej w imieniu arcybiskupa Paryża kardynała André Vingt-Tros, przewodniczył biskup pomocniczy Éric de Moulins-Beaufort, a udział w niej wzięli miedzy innymi: przewodniczący Komisji Diecezjalnej emerytowany arcybiskup Maurice Fréchard, postulator ojciec Paul-Dominique Marcovits, wice postulator pani Marie-Christine Genillon, międzynarodowa para odpowiedzialna END Tó i Zé Moura Soarez, para odpowiedzialna  za region Francja-Luksemburg-Szwajcaria oraz odpowiedzialni za Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela („Amis du Père Caffarel”). Ponadto na tę uroczystość przybyli liczni przedstawiciele Ruchu END z całego świata, członkowie innych stowarzyszeń, przyjaciele i miłośnicy ojca Caffarella. Wśród przybyłych była również reprezentacja z Polski.

(więcej…)