Szukaj więc Boga, poddaj swego ducha pod wzrastający wpływ Jego miłości, a wkrótce spostrzeżesz, że stopniowo zapanuje w tobie porządek i spokój. O. H. Caffarel

Rekolekcje w Wolfsburgu

W dniach 9 – 11 stycznia 2015 roku w Wolfsburgu w kościele św. Elżbiety odbyły się rekolekcje „Miłość małżeńska” prowadzone przez O. Karola Meissnera. Wzięło w nich udział 46 osób oraz 8 dzieci i 14 młodych, dla których również były spotkania z Ojcem rekolekcjonistą. Tworząca się przy Polskiej Misji Katolickiej pierwsza w Niemczech polska Ekipa zainspirowana przez parę pilotującą Honoratę i Sławka Pakułów z Poznania podjęła się zorganizowania rekolekcji. Nie było to takie proste, bo wszystkie odpowiednie miejsca w promieniu 300 km były zajęte. Zdecydowaliśmy z ks. Proboszczem, aby te rekolekcje zorganizować w parafii, a więc takie „dochodzące rekolekcje”. Parafia Polskiej Misji nie ma swojego kościoła: Msze św., nabożeństwa, czy lekcje religii są sprawowane w kościołach parafii niemieckich. Nasze wszelkie inicjatywy muszą zatem być uzgodnione z radą tej parafii.

(więcej…)

Spotkanie z Mahassen and Georges Khoury

W dniach od 18 do 21 stycznia gościliśmy w Polsce Mahassen and Georges Khoury małżeństwo z Libanu, które obecnie jest odpowiedzialne za łączność pomiędzy Strefą Europy Centralnej i Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną ERI i jednocześnie wchodzi w skład tej Ekipy. Wizyta miała na celu przybliżenie struktury i działania Super – Regionu, gdyż jak już wiadomo we wrześniu bieżącego roku w Rzymie zostanie powołany Super – Region Polska i Europa Centralna. Nasi goście pragnęli spotkać się z Małżeństwami odpowiedzialnymi za Sektory i przyszłe Regiony, aby bliżej je poznać i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Odbyły się trzy spotkania: w Warszawie u Kasi i Marka Rymszów (spotkanie z przedstawicielami Sektora Mazowieckiego, Małopolskiego, Śląskiego oraz z doradcą duchowym Ekipy Regionu – ks. Wojciechem Zyśkiem i doradcą duchowym Sektora Mazowieckiego ks. Grzegorzem Jankowskim), w Licheniu u Renaty i Tomka Matczaków (spotkanie z przedstawicielami Sektora Kujawskiego oraz z przedstawicielami licheńskich Ekip i ich doradcą ks. Henrykiem Kulikiem ) i u nas w domu w Robakowie (spotkanie z przedstawicielami Sektora Dolnośląskiego, Wielkopolskiego oraz z doradcą duchowym ks. Andrzejem Prybą, obecny był również Ojciec Karol Meissner). Poza zaplanowanymi spotkaniami było jeszcze spotkanie u naszego doradcy Ekipy podstawowej ks. Rafała Czerniejewskiego, który po porannej Mszy św. zaprosił naszych gości oraz członków naszej Ekipy na śniadanie. Tuż przed odlotem do Libanu odbyło się krótkie spotkanie na kawie u Heleny i Pawła Kukołowiczów. Cała wizyta w Polsce miała charakter przyjacielskiego spotkania. Mahassen i Georges szczegółowo pytali o nasz Region. Wyjeżdżając kazali wszystkim bardzo podziękować za otwartość i życzliwość, mówili, że widzą w Polsce dużą pracę i zaangażowanie naszych małżeństw, są bardzo zadowoleni i wyjeżdżając spokojni o nasza przyszłość. Dla naszego małżeństwa bliższe poznanie Pary Strefy było bardzo miłym, ubogacającym doświadczeniem.

Pozdrawiamy i łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof

(więcej…)

Wspólne kolędowanie we Wrocławiu

W niedzielę 11 stycznia na wrocławskim Ostrowie Tumskim odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie ekip z Wrocławia i okolic. Mszę świętą rozpoczynającą to wydarzenie odprawił ks. Władysław Nowak SDB w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Mszę zorganizowali Ewa i Boguś Karolewscy.

Po Eucharystii udaliśmy się „Pod czwórkę”, gdzie obejrzeliśmy jasełka. W tym roku Ola Bojanowska zorganizowała i poprowadziła przedstawienie, a rodzice wcielili się w role aktorów. Na scenie pojawiały się różne zwierzęta, a anioł rozmawiał z widzami o stajence i potrzebach małego Jezusa. Po występie była okazja, by wspólnie pośpiewać znane i piękne polskie kolędy oraz rozmawiać, ucieszyć się obecnością innych małżonków tworzących na Dolnym Śląsku Ruch Equipes Notre –Dame. Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób z różnych pokoleń. Dużo uroku dodawały dzieci, które niezwykle ubogacają radosne spotkania w niemal rodzinnym gronie. Z wieloma osobami znanymi z Equipes Notre –Dame rzadko udaje się spotkać, więc tym większa była radość z obecności każdej pary, która dąży do rozwijania w sobie sakramentu małżeństwa. Szczególnie wartościowe były dla mnie obecność i rozmowy z osobami z innych ekip, co sprzyja budowaniu atmosfery dobra wokół nas.

Agnieszka Rosiek

(więcej…)

Kolędowanie w Sektorze Śląskim

DSC08711Małżeństwa Sektora Śląskiego spotkały się na wspólnym kolędowaniu w sobotę 27 grudnia o godz. 16.oo. Wzorem lat ubiegłych nasze kolędowanie przeżywaliśmy w parafii św. Alberta w Żorach. Jak zawsze z wielką radością zostaliśmy przyjęci przez ks. Wiesława Hudka doradcę duchowego Ekipy VII. .Nasze spotkanie rozpoczęliśmy przy żłóbku w kościele wspólnie wielbiąc małego Jezusa. Modlitwę poprowadził ks. Wiesław, który na końcu udzielił nam błogosławieństwa. Następnie spotkaliśmy się przy stole w Domu Parafialnym na wspólnej rozmowie przy moczce, którą zostaliśmy poczęstowani przez gospodarza miejsca. Naszą radość z narodzenia Pana wyraziliśmy również poprzez wspólne śpiewanie kolęd. Kolejnym spotkaniem naszego Sektora będzie Wielkopostny Dzień Skupienia w sobotę 28 marca. W tym roku ten szczególny dzień będziemy przeżywać wspólnie z Ekipami, które są pilotowane w Ostrawie. Gościć nas będą oo. Paulinów w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia. Ten dzień wspólnie z nami chce przeżyć również Para Regionu Lucyna i Krzysztof Wysoccy. Bardzo cieszymy się na to spotkanie i serdecznie zapraszamy każdego z Was, aby ubogacił ten czas swoją obecnością. Jezusa nie zabraknie, On będzie na pewno.

Aurelia i Andrzej Oleś

Spotkanie opłatkowe – Podrzewie – 06.01.2015 r.

W000W dniu 6 grudnia w „Królewskie Święto Rodziny” odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyły małżeństwa z Sektora Wielkopolskiego. W tym roku przybyliśmy do Podrzewia, aby tam wspólnie uczestniczyć w Eucharystii koncelebrowanej przez ks. proboszcza Przemysława Kujawę oraz ks. Grzegorza Kałdowskiego MSF i razem z mieszkańcami Parafii Wilczyna wyruszyć ulicami Podrzewia w Orszaku Trzech Króli, by powitać Maleńkiego Jezusa. Po drodze śpiewaliśmy kolędy oraz wystawione zostały jasełka, które przypomniały nam o długiej wędrówce Trzech Króli, którzy wreszcie dotarli do Dzieciątka, by odkryć w nim Boga – nie tylko dla siebie, ale i całego świata. Aktorzy, wśród których byli także członkowie END, w wielobarwnych strojach po raz kolejny przekazali nam, że dobro zwycięża nad złem, radość nad smutkiem, pokój pokonuje niezgodę, wspólnota – poczucie osamotnienia. Za Królami dotarliśmy do betlejemskiej szopki, aby oddać pokłon Małemu Jezusowi.
To wyjątkowo radosne święto obchodziliśmy we wspólnocie, by dzielić się tym co piękne i dobre. Potem, już w gronie rodzin Equipes Notre Dame, łamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia, wspominając także tych którzy odeszli już do domu Pana. Był to czas wspólnego kolędowania i świętowania. Dziękujemy wszystkim za przybycie i ubogacenie swoją obecnością dnia Objawienia Pańskiego.

Paulina i Marek Liszkowscy (więcej…)

Kolędowanie w Wieluniu

Kolędowanie czas zacząć!

Niedziela Świętej Rodziny, pierwsza po Bożym Narodzeniu, to najlepszy czas na kolędowanie. Tak zdecydowały małżeństwa dwóch wieluńskich ekip i w niedzielne popołudnie 28 grudnia 2014 r. Mszą Świętą w Kościele ss. Bernardynek pw. Św. Mikołaja w Wieluniu rozpoczęły budowanie wspólnoty małżeństw i rodzin Ruchu END z kolędami na ustach. Mszę świętą w intencji rodzin END odprawili doradcy duchowi ekip ks. Zygmunt Wróbel i ks. Jarosław Boral.   

Kolędowanie rozpoczęło się bezpośrednio po mszy świętej, gdzie w niezwykle pięknej oprawie Jezusowego żłóbka (siostry Bernardynki znane są z wyjątkowych dekoracji bożonarodzeniowych, które szczególnie upodobali sobie najmłodsi), przy akompaniamencie Jakuba Jurdzińskiego z pierwszej ekipy wieluńskiej, popłynęły polskie kolędy. Odwiedzający świątynię wierni z entuzjazmem włączali się do śpiewu dając jednocześnie świadectwo swojej wiary.

Dalsza część spotkania, już w formie agapy, odbyła się w udostępnionym przez siostry Bernardynki refektarzu, gdzie kolędowaniu towarzyszyły skrzypce w rękach Jakuba i śmiech gromadki dzieci. Kolędowanie w Wieluniu – pierwsze w tak dużym gronie – było Bożym czasem dla nas wszystkich, dziękujemy Panu za dar tego spotkania.

Paulina i Mariusz Borkowscy

(więcej…)

Kościół katowicki otrzymał dwóch nowych biskupów

Kochani małżonkowie tworzący ekipy w Polsce. Dzielimy się z Wami radością Kościoła katowickiego, który otrzymał dwóch nowych biskupów. W dniu 6 stycznia br. podczas uroczystej Eucharystii przyjęli święcenia biskupie ks. Marek Szkudło i ks. Adam Wodarczyk. Uczestnicząc w przepięknej liturgii razem z Iloną i Tadeuszem powierzaliśmy ich samych jak i ich posługę Bogu.

W krótkim spotkaniu po Eucharystii zapewniliśmy biskupa Marka jak i biskupa Adama, iż małżonkowie ekip śląskich od dziś obejmą ich codzienną modlitwą Magnificat. Okazana radość i pamięć o naszym wsześniejszym spotkaniu w dniu 23 grudnia 2014 roku, łamanie się opłatkiem i serdeczne życzenia sprawiły, jak ufamy, iż jako ruch duchowości małżeńskiej END zajęliśmy cząstkę serca biskupiego. Tą drogą życzymy, by każdy dzień naszych nowych biskupów był pełen nadziei życia wiecznego, każde działanie było Bogu na chwałę, a Kościołowi na pożytek.

                                                                                   Bernadeta i Piotr Dylowie   (więcej…)