Przeczytaj: Konferencja o.Marcovits - Charyzmat Ojca Caffarela - 2013-05-06 / 231 KB / PDF
Być świętym znaczy otworzyć się na działanie łaski Bożej i pozwolić jej owocować w człowieku. Być świętym znaczy utrzymywać osobisty kontakt z Bogiem, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. O. H. Caffarel

Hasło roku formacyjnego 2014/2015 – ”Potrzeba tylko jednego”

Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

      Rozpoczynając nowy rok formacyjny 2014/2015 pragniemy przedstawić Wam hasło roku, które brzmi : Potrzeba tylko jednego” (Łk 10, 42a). Zostało ono zaczerpnięte z Ewangelii św.  Łukasza,  z fragmentu opisującego odwiedziny Pana Jezusa w Betanii, w domu Marty i Marii. Obydwie siostry starają się ugościć Pana najlepiej jak potrafią, każda na swój sposób. Marta jest bardzo zajęta przygotowaniem posiłku, a Maria spokojnie siedzi u stóp Jezusa i uważnie słucha Jego słów.

         Po Zgromadzeniu w Brazylii (podczas, którego uczyliśmy się od Miłosiernego Samarytanina, w jaki sposób mamy pochylać się nad cierpiącymi) jesteśmy poproszeni o szczególne zwrócenie uwagi na naszych bliźnich. Mamy być otwarci, przyjmować ich, otaczać opieką i troską, zwłaszcza małżeństwa zagrożone kryzysem. W tym roku formacyjnym sposób, w jaki możemy to realizować spróbujmy odnaleźć   w Betanii, w domu Marty i Marii.

         Małżeństwa z Ekip powinny być jak Marta i Maria. Mają one tą samą misję – otaczania opieką innych, tak, aby nikt nie zginął, nie czuł się odtrącony. Potrzebujemy zaangażowania Marty, ale kiedy podejmowane wysiłki rozpraszają nas, wprowadzają niepokój i zapominamy o tym, co najważniejsze,  Pan Jezus mówi: „… troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego” i wskazuje na Marię, która wybrała najlepszą cząstkę. Mamy być najpierw jak Maria, która przede wszystkim potrafiła uważnie słuchać Pana Jezusa.

          Hasło roku wzywa nas, abyśmy pamiętali, że powodzenie i sukces naszej misji nie leży w tym, co my robimy, ale w sile, którą otrzymujemy od Chrystusa, którego mamy zapraszać i gościć w naszych domach i sercach, ale przede wszystkim uważnie słuchać. Zaprasza nas również, aby wybierać w życiu najlepszą cząstkę, tak jak Maria, nie po to, aby zachować ją dla siebie, ale podzielić się nią z innymi.

Aby dobrze zrealizować naszą misję, w tym roku formacyjnym zwróćmy szczególną uwagę na punkt  wysiłku – słuchanie Słowa Bożego.

Łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof Wysoccy

Podziękowanie dla Kasi i Marka Rymszów

dsc_4761Kochana Kasiu, Drogi Marku,

            Trzy lata posługi Pary Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego upłynęły szybko jak mgnienie oka. Przez ten czas wielką radością dla małżeństw z Sektora Mazowieckiego była pewność, że ster naszej wspólnoty jest w dobrych dłoniach… Waszych dłoniach. Wasze przemyślane działania z jednej strony doprowadziły do ekspansji naszego sektora, a z drugiej pomogły rozwinąć się duchowo nam, każdej parze z Kolegium Sektora Mazowieckiego oraz każdemu małżeństwu będącemu we wspólnocie małżeństw Equipes Notre-Dame.

            Dziękujemy Wam w imieniu Sektora Mazowieckiego nie tyle za Wasze talenty, gdyż nimi hojnie obdarzył Was Dobry Pan Bóg i Jemu jesteśmy za nie wdzięczni, ale za to, że wykorzystaliście swoją wolną wolę na powiedzenie „tak” dla naszego Ruchu. Za to, że zechcieliście podzielić się darami ofiarowanymi Wam przez Pana. Za to, że zaangażowaliście się na pełny etat w działania Ruchu. Za to, że zawsze każdy z nas mógł liczyć na Waszą pomoc. Za to, że udało Wam się właściwie nie dzielić czasem, ale mnożyć czas.

            Na Wasze ręce składamy również podziękowania dla Krzysztofa, Jędrka i Hani za to, że dzielnie towarzyszyli rodzicom i włączali się w prace na rzecz naszego Ruchu.

Dziękujemy i pamiętamy o Was w modlitwie

                                                                                  Małżeństwa tworzące Sektor Mazowiecki

Świętowanie 10 lat istnienia Equipes Notre–Dame na Białorusi

9 sierpnia br. wraz z czterema małżeństwami z Polski uczestniczyliśmy w świętowaniu 10-lecia istnienia ekip na Białorusi. Uroczystość miała miejsce w miejscowości Uzda, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, niedaleko Mińska. Przybyli małżonkowie ekip z dziećmi oraz często ludzie nie związani jeszcze z ruchem. Świętowanie rozpoczęło się w nowo wybudowanym kościele przedstawieniem Sektora Białoruskiego – przez Tatianę i Mikołaja – Parę Odpowiedzialną. Małżonkowie przybliżyli życie w ekipach sektora, przedstawili poszczególne ekipy oraz ich rozwój na przestrzeni tych 10 lat.

            Następnie dziękowaliśmy Bogu za łaski otrzymane w czasie tych 10 lat wielbiąc Go w Najświętszym Sakramencie. Punktem kulminacyjnym tego dnia była Eucharystia sprawowana przez dziewięciu kapłanów doradców duchowych ekip której przewodniczył ksiądz biskup Archidiecezji Mińsko – Mohylewskiej – Jurij Kacabucki. W homilii ks. biskup zwrócił uwagę, że każdy Ruch wzrasta jeżeli staje się mocny Bogiem. W ruchu przeżywamy radości, ale również trudności z których nie jesteśmy zwolnieni. Razem spędzamy czas, razem się modlimy, razem otrzymujemy łaskę Bożą. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i Jego świadkami dla innych ludzi.

Napełniajmy się Jezusem – On dokona całej reszty.

Chwała Panu.

Maria i Leszek.

(więcej…)

„Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich” – Łukęcin 11-17 VIII 2014

     W dniach 11 do 17 sierpnia 2014 roku w Łukęcinie, nad brzegiem Bałtyku w domu rekolekcyjnym przy Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbyły się rekolekcje zorganizowane przez Ruch END nt. „Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich”.
Gdy dowiedzieliśmy się o tych rekolekcjach w ubiegłym roku od Hani i Kazika Brezów będąc jesienią w trakcie rekolekcji w Krzydlinie Małej, postanowiliśmy, nie mając jeszcze planów na urlop w roku następnym, zarezerwować ten termin, bo zależało nam aby kontynuować zgłębianie wychowania naszych dzieci i utwierdzania ich w wartościach chrześcijańskich. Leżało nam to tym bardziej na sercu, że po rekolekcjach w Skomielnej Czarnej prowadzonych przez Halinę Czerwińską (sprawdzonego pedagoga i edukatora w zakresie wychowania dzieci i młodzieży) wiedzieliśmy  jakie zagrożenia czyhają na młodych kształtujących się ludzi. (więcej…)

Equipes Notre-Dame na Ukrainie!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

To chrześcijańskie powitanie brzmi w naszych uszach, bo tak wita każdego ciepłym głosem ksiądz Józef Pawluk, proboszcz parafii katedralnej w Odessie. Tak witał i nas, kiedy przyjeżdżaliśmy do Odessy. Od września 2013 do czerwca 2014 na Ukrainie wydarzyło się bardzo dużo. Pierwsze spotkanie pilotażu było w tygodniu, kiedy ówczesny prezydent Ukrainy nie podpisał umowy z Unią Europejską, a ostatnie kiedy umowa została podpisana przez nowo wybranego prezydenta. Dziękujemy Bogu, że wydarzenia polityczne nie przerwały pilotażu dwóch ekip w Odessie. Na zakończenie przeżyliśmy wspólnie rekolekcje w Iliczowsku, gdzie przyjął nas bardzo serdecznie ksiądz Andrzej Sańko. Wydarzenia losowe nie pozwoliły wszystkim przygotowanym małżeństwom przyjąć Kartę na rekolekcjach. Wstąpiło do Ruchu 8 małżeństw, a we wrześniu mają jeszcze przyjąć kartę 3 małżeństwa. Powstały dwie ekipy.

(więcej…)

Zakończenie roku formacyjnego 2013/2014 w rejonie lubelskim

Zakończenie roku formacyjnego 2013/2014 w ekipach lubelskich

29 czerwca 2014r. małżeństwa z lubelskich Ekip Notre-Dame świętowały zakończenie  roku  formacyjnego 2013/2014. Nasze spotkanie odbyło się w klasztorze i parafii OO. Bernardynów w Lublinie.  Uczestniczyły w nim trzy ekipy lubelskie, wraz z opiekunem duchowym drugiej ekipy O. Berardem (Jakubem) Lasykiem. Swoją obecnością zaszczycili nas Beata i Marcin Pińkowscy – nowa Para Odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego oraz  Marzenka i Michał Mamczarz – Para Odpowiedzialna za Sekretariat Regionu Polska.

Podczas uroczystej Eucharystii  Beata i Marcin Pińkowscy, wygłosili przepiękne świadectwo swojego uczestnictwa w Ruchu Equipes Notre-Dame.  Powołali również nową Parę Łącznikową Lidkę i Artura Furgałów z drugiej ekipy lubelskiej,  którzy uroczyście i z radością przyjęli tę odpowiedzialną posługę.

Po Eucharystii spotkaliśmy się na wspólnej agapie, podczas której wysłuchaliśmy konferencji  Beatki  i Marcina Pińkowskich.  Przedstawili nam oni aktualną sytuację Ruchu Equipes Notre-Dame.

 Chwała Panu za wspólnie spędzony czas!

Zakończenie roku formacyjnego 2013/2014 w rejonie łomżyńskim

29 czerwca 2014 r. w Somiance k/Wyszkowa odbyło się spotkanie formacyjne kończące rok pracy END w rejonie łomżyńskim. Uczestniczyły w nim dwie ekipy z Łomży, ekipa z Grajewa oraz z Somianki a także doradcy duchowi – ks. Wojciech Zyśk oraz o. Sebastian Marcinkowski. Gośćmi na spotkaniu byli Kasia i Marek Rymszowie – ustępująca para sektora mazowieckiego.

Po zawiązaniu wspólnoty uczestniczyliśmy w parafialnej Mszy Świętej animowanej przez nasz ruch. Niezwykłym świadectwem wiary dla mieszkańców Somianki i okolic było sześć małżeństw, które po Komunii Świętej przyjęły Kartę END. Małżeństwa te, obierając Jezusa za swego przewodnika w drodze do świętości, niejako odpowiedziały na pytanie, które postawił Jezus w czytaniu z dnia (Mt.16, 13-19 – „A według was, kim jestem?”). Na zakończenie Eucharystii Kasia i Marek Rymszowie przedstawili wiernym zebranym w kościele najbardziej istotne informacje o ruchu END oraz dali krótkie świadectwo o tym, jak realizacja zadań wynikających z Karty wpłynęła na ich osobiste relacje z Bogiem oraz w ich małżeństwie. Podkreślili też jak ważne jest uczestnictwo w formacji w ruchach katolickich, po to chociażby, aby nie mieć poczucia wyobcowania i wrażenia, że w świecie postępującej laicyzacji jest się nieakceptowalnym ze względu na wyznawane wartości chrześcijańskie.

(więcej…)