Przeczytaj: Konferencja o.Marcovits - Charyzmat Ojca Caffarela - 2013-05-06 / 231 KB / PDF
Kochać kogoś to nie tyle stawać się przynieść mu spełnienie, ile pomagać mu wzrastać, a więc prowokować go do wychodzenia poza siebie, przekraczania siebie, tracenia i dawania siebie - jednym słowem do kochania. O. H. Caffarel

XII Pielgrzymka END w Rudach Raciborskich….

Zakończenie roku formacyjnego 2014 na Dolnym Śląsku

      28 czerwca we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny małżeństwa Equipes Notre-Dame z Dolnego Śląska świętowały zakończenie roku formacyjnego. Były to szczególne obchody ponieważ po ostatni raz spotykaliśmy się jako część sektora śląskiego. Dziękowaliśmy Bogu za otrzymane w tym roku łaski, prosząc o błogosławieństwo dla wszystkich doradców duchowych oraz małżeństw tworzących Ruch. Podczas mszy świętej Bernadeta i Piotr Dylowie podziękowali parom łącznikowym i informacyjnym za kończącą się posługę. Jednocześnie para nowopowstałego Sektora Dolnośląskiego powołała nowe małżeństwa, które zdecydowały się poświęcić czas i siły dla służby. W tym kontekście mocno wybrzmiała homilia wygłoszona przez ks. Andrzeja Godynia doradcę siódmej ekipy wrocławskiej o wierze pozwalającej przezwyciężyć strach. Eucharystię koncelebrowali    również       ks. Sylwester Pacierpnik oraz o. Jozafat Gohly, doradcy pierwszej i piątej ekipy wrocławskiej.

(więcej…)

Zakończenie roku formacyjnego w Sektorze Wielkopolskim

15 czerwca małżeństwa Equipes Notre-Dame Sektora Wielkopolskiego spotkały się w podpoznańskim Lusowie w parafii pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła na zakończeniu roku formacyjnego. Pary odpowiedzialne oraz pary łącznikowe spotkały się o godz.12.00 i dzieliły się jaki był ten rok formacyjny, jaki był wzrost duchowy w ekipach, jakie były najważniejsze wydarzenia, radości i smutki, plany na przyszłość.
(więcej…)

Zakończenie roku pracy 2013/14 w Sektorze Małopolskim

Zakończenie roku pracy 2013/14 w Stadnikach

Zakończenie za nami … czyli o tym co zbliża.

Dla wielu, szczególnie młodych małżeństw, które od niedawna są w Ekipach END, spotkania z innymi ekipami w ramach miesięcznych spotkań, konferencji wyjazdowych, czy dni skupienia wcale nie są prostą i oczywistą sprawą. Nie znamy przecież innych ekip, nie czujemy wspólnoty z nimi, więc jest naturalne, że wcale nie szukamy z nimi kontaktu. Najlepiej czujemy się w swojej ekipie, więc jeśli niewiele osób jedzie „od nas” to także i my mamy ochotę odpuścić.

Podobny tok rozumowania mieliśmy także i my. Jednak po kilku rozmowach wspólnotowych, doszliśmy do przekonania, że poczucia wspólnoty we własnej ekipie, a tym bardziej w ramach całego ruchu nie jesteśmy w stanie zbudować, opierając się li tylko na co miesięcznych spotkaniach formacyjnych.

(więcej…)

Przyjęcie Karty END przez ekipę w Wieluniu

WIEL03

         Pięć małżeństw z nowej ekipy wieluńskiej, pilotowanej przez Monikę i Jakuba Jurdzińskich, przyjęło Kartę Equipes Notre-Dame podczas mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Barbary Dziewicy i Męczennicy w Wieluniu w sobotę 21 czerwca 2014 roku. Kartę END z rąk Kasi i Marka Rymszów – Pary Odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego kończącej posługę, otrzymali: Paulina i Mariusz Borkowscy, Joanna i Marcin Stanioch, Marta i Marcin Kaczmarkowie, Beata i Paweł Kicmachowie oraz Katarzyna i Leszek Grygielowie. Msza św. była centralnym elementem spotkania END w rejonie łódzkim Sektora Mazowieckiego kończącego rok pracy formacyjnej. Zgromadziło ono blisko 60 osób, które w duchu wspólnoty uczestniczyły w Eucharystii sprawowanej przez ks. Zygmunta Wróbla, ks. Marka Plutę, ks. Józefa Ogorzelca i ks. Jarosława Borala. Korzystając „z okazji”, także małżeństwa z dwóch najstarszych ekip w rejonie – pierwszej wieluńskiej i pierwszej łódzkiej – odnowiły Kartę, potwierdzając dążenie do świętości w zgodzie z charyzmatem Ruchu Equipes Notre Dame.

        Radosny nastrój wszystkich uczestniczących w Eucharystii udało się zachować również podczas agapy przygotowanej przez Ewelinę i Wojtka Pawełczyków i ich ekipę, na której Kasia i Marek przedstawili podsumowanie swojej trzyletniej posługi jako pary sektora, zwracając uwagę na dynamiczny rozwój Ruchu END w Polsce oraz na zasady formacji należących do ruchu małżeństw. Na zakończenie swojego wystąpienia otrzymali oni pamiątkowy album o Ziemi Wieluńskiej wyrażający wdzięczność wszystkich obecnych za lata ich posługi w ruchu. Podobne podziękowania przyjęli także Dorota i Stefan Pomorscy, którzy do grudnia 2013 roku byli Parą Łącznikową dla ekip z rejonu łódzkiego. Podczas spotkania podkreślano konieczność otwarcia się małżeństw i ekip na cały Ruch END, dlatego rozmowom nie było końca. Dziękujemy dobremu Bogu za ten dzień, a w naszych wysiłkach zawierzamy się macierzyńskiej miłości Matki Bożej.

Paulina i Mariusz Borkowscy z drugiej ekipy wieluńskiej

(więcej…)

Zakończenie Roku Formacyjnego w Sektorze Kujawskim

21 czerwca 2014 roku małżeństwa Sektora Kujawskiego spotkały się w Świerczynkach, aby wspólnie, uroczyście zakończyć kolejny rok pracy formacyjnej. Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanej przez Parę Sektora prezentacji multimedialnej o naszym Ruchu. Dla niektórych z nas było to przypomnienie w większości znanych informacji, dla innych była to natomiast doskonała okazja do lepszego poznania Ruchu.

Kolejnym punktem naszego spotkania była dziękczynna Eucharystia. Dziękowaliśmy Bogu za kończący się rok formacyjny, dziękowaliśmy zwłaszcza za małżeństwa, które w tym roku formacyjnym przyjęły Kartę pragnąc iść drogą Duchowości małżeńskiej, jaką proponuje Ruch END. W czasie tej Eucharystii przeżywaliśmy również wielką radość, kiedy to jedno małżeństwo Małgosia i Michał przyjęli Kartę END stając się od tej chwili członkami Ruchu END. Nowa para weszła w skład II Ekipy toruńskiej. (więcej…)

Dzień skupienia w Laskach

09

W sobotę, 7 czerwca 2014 r., pojechaliśmy do podwarszawskich Lasek, do parafii Matki Bożej Królowej Meksyku, aby wziąć udział w Dniu Skupienia kończącym nasz okres pilotażu przed przystąpieniem do Ruchu. Brało w nim udział pięć ekip pilotowanych: trzy z Warszawy i okolic oraz po jednej z Somianki i Wielunia, a także ustępująca i nowa para sektora, pary łącznikowe i nasze pary pilotujące. Było to dla nas pierwsze spotkanie z małżeństwami z innych ekip i z odpowiedzialnymi za Ruch w naszym sektorze.

Przywitała nas zieleń drzew i atmosfera pokoju i życzliwości, a gotowe identyfikatory z naszymi imionami jakby mówiły do nas, że byliśmy oczekiwani. Spotkanie prowadzili Helena i Paweł Kukołowiczowie. Na początku każde z uczestniczących małżeństw krótko się przedstawiło, a potem wysłuchaliśmy konferencji wprowadzającej, omawiającej m.in. historię Ruchu Equipes Notre-Dame. Następnie uczestniczyliśmy we mszy św., którą odprawił dla nas ks. Grzegorz Jankowski – proboszcz goszczącej nas parafii, a także doradca duchowy ekipy W-13 i nowy doradca duchowy ekipy sektora. Ks. Grzegorz mówił do nas w kazaniu o mistyce sakramentu małżeństwa, opisując mistyka jako realistę, który widzi rzeczywistość bardzo głęboko, oraz o tym, że należy przestać „starać się” coś robić, a zacząć po prostu to robić.

(więcej…)