Każdy Region wydaje swój List, który ukazuje się w regularnych odstępach czasu. W Polsce wydawany jest jako kwartalnik do użytku wewnętrznego END Polska.

Do stałych pozycji treści LISTU należą:

 • słowo Pary Odpowiedzialnej Regionu,
 • słowo Kapłana – Doradcy Duchowego ERI,
 • artykuł jednej z Par Odpowiedzialnych ERI,
 • artykuły kapłanów – doradców END w Polsce,
 • świadectwa z przeżytych rekolekcji.

List ma trzy główne cele:

 • Dostarczanie “pożywienia” duchowego w formie artykułów i świadectw, które powinny zainspirować nowe spojrzenie w swoje wnętrze i lepsze zrozumienie chrześcijańskiego sposobu życia.
 • Pomóc wzrastać w rozumieniu i docenianiu Ruchu.
 • Stymulować życie Ruchu poprzez zachęcanie wszystkich par małżeńskich i ekip do wzięcia aktywnego udziału w jego życiu i wzroście.
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
 • [Nie znaleziono pliku]
Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: