Super-Region grupuje kilka Regionów, które są powiązane geograficznie, narodowo lub językowo. Super-Region jest prowadzony przez Parę Odpowiedzialną Regionu, której pomaga Ekipa Odpowiedzialna Super-Regionu wraz z doradcą duchowym. Ich rolą jest łączenie ekip w ich Super-Regionie z Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną i ze wszystkimi ekipami w Ruchu.

Super-Region Polska Europa Centralna został utworzony w dniu 06 września 2015 roku.

Ekipa Super-Regionu

Para Odpowiedzialna za Super-Region Polska Europa Centralna

Helena i Paweł Kukołowicz

e-mail: end@end.org.pl

ks. Wojciech Zyśk 2013

ks. Wojciech Zyśk

Doradca Duchowy Ekipy Super-Regionu Polska Europa Centralna

ks. Wojciech Zyśk

e-mail: doradca@end.org.pl

 Małżeństwa należące do Ekipy Super-Regionu Polska Europa Centralna

Honorata i Sławomir Pakułowie

Honorata i Sławomir Pakułowie

Para Odpowiedzialna Regionu 1

Honorata i Sławomir Pakułowie

e-mail: region1@end.org.pl

Katarzyna i Marek Rymszowie

Katarzyna i Marek Rymszowie

Para Odpowiedzialna Regionu 2

Katarzyna i Marek Rymszowie

e-mail: region2@end.org.pl

Anna i Roman Kobiałkowie

Anna i Roman Kobiałkowie

 

Para Odpowiedzialna Regionu 3

Anna i Roman Kobiałkowie

e-mail: region3@end.org.pl

Para Odpowiedzialna Regionu 4

e-mail: region4@end.org.pl

Hanna i Kazimierz Breza

Hanna i Kazimierz Breza

 

Para Odpowiedzialna za Sekretariat Super-Regionu

Hanna i Kazimierz Breza

e-mail: sekretariat@end.org.pl