8-9 grudnia bieżącego roku w Paryżu,  razem z Małgorzatą i Joachimem Grzonka uczestniczyliśmy w  Międzynarodowym Sympozjum zatytułowanym „Henri Caffarel, prorok naszych czasów”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela i Ruch Equipes Notre – Dame pod patronatem kardynała Andre Vingt – Trois, arcybiskupa Paryża.

Celem Sympozjum było wsparcie trwającego procesu beatyfikacyjnego Ojca Caffarela i ukazanie światu wpływu myśli i intuicji o. Caffarela na modlitwę, teologię i duchowość małżeńską. W 70 rocznicę proklamowania Karty Equipes Notre – Dame propagowanie duchowości małżeńskiej opartej na sakramencie małżeństwa jest bardzo ważne, szczególnie w czasach gdy małżeństwo i rodzina są kwestionowane i lekceważone. Ruch Equipes Notre – Dame doświadcza z bliska cudów dokonujących się w małżeństwach różnych kultur, które wielbią Boga za łaski otrzymane w ich małżeństwach i rodzinach. W czasie Sympozjum poprzez proste i skromne świadectwa, małżeństwa ukazały jak myśl Ojca Caffarela wpływa na ich życie, przez co zostały potwierdzone wielkie dary  dla Kościoła jakimi są Ruch Equipes Notre – Dame, Orędownicy, Szkoła Modlitwy i Ruch dla Wdów. W piątek  8 grudnia w kościele świętego Augustyna w Paryżu, w którym w 1947 roku proklamowano Kartę,  mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej dziękczynnej odprawionej w 70 rocznicę jej proklamowania. Nasza uczta duchowa została zakończona modlitwą  przy grobie naszego Założyciela, zwiedzaniem Domu Modlitwy w Troussures i uroczystą Mszą świętą w Massabiell – domu rekolekcyjnym francuskich ekip.

Dziękujemy Panu Bogu za powołanie na drogę Ruchu Duchowości Małżeńskiej, za każde małżeństwo, które ubogaca nas na tej drodze i za każdego Doradcę Duchowego. Nasze napełnione radością serca śpiewają Bogu Magnificat!

Lucyna i Krzysztof Wysoccy

Para odpowiedzialna END

SR Polska-Europa Środkowa