Więź pomiędzy małżonkami i kapłanem jest kluczowa dla przyszłości Kościoła: sposób przeżywania więzi między naszymi  dwoma sakramentami może stanowić źródło równowagi, dynamizmu, odnowy dla Kościoła

o. Dominik Marcovits OP

Drodzy Kapłani posługujący w obrębie Warszawy i okolic,

zwracamy się do Was z gorącą prośbą i apelem o zaangażowanie się w posługę doradcy duchowego małżeństw formujących się lub pragnących rozpocząć formację w Ruchu Equipes Notre-Dame.

Potrzebujemy Was!

Być może w Waszych Kapłańskich sercach rodzi się pragnienie, by zainicjować ekipę małżeństw w swojej parafii… Oczekujemy Waszego towarzyszenia, słów umocnienia, obecności i wsparcia na naszej małżeńskiej drodze do świętości. Wierzymy, że i my możemy być Wam pomocni w Waszej drodze.

W Ekipach odkrywamy bezcenny dar przyjaźni dwóch sakramentów Kapłaństwa i Małżeństwa. Wiele świadectw naszych doradców to potwierdza.

Formacja małżeństw w Equipes Notre-Dame jest przeżywana w ścisłej komunii z kapłanami, doradcami duchowymi ekip w taki sposób, żeby każdy z tych dwóch sakramentów mógł ukazywać światu oblicze Boga. 

(Karta END)

Zapraszamy :)

Beata i Piotr Michalscy

Para Sektora Mazowieckiego B
@END mazowsze