W minioną sobotę, 9 września, w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku – Boguszowicach zainicjowano kolejny, nowy rok formacyjny. Wydarzenie rozpoczęła Eucharystia, która sprawowana była za wszystkich małżonków tworzących Ruch na Górnym Śląsku.

W sposób szczególny modliliśmy się także za dwóch kapłanów – doradców duchowych ekip podstawowych, dla których bieżący rok 2017 jest rokiem 35-tej oraz 50-tej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Po Mszy świętej wysłuchaliśmy konferencji wprowadzającej nas w ten rok pracy, którą wygłosił ks. Marcin Ditrich – doradca duchowy ekipy Sektora Śląskiego. Jej temat stanowiła realizacja w praktyce Misji miłości w oparciu o hasło roku “Beze Mnie nic nie możecie uczynić”.
Szczególnym momentem wydarzenia był czas świętowania – budowania wspólnoty małżeństw całego Sektora.
Drugą część dnia wypełniło spotkanie o charakterze formacyjno-informacyjnym dla par odpowiedzialnych ekip podstawowych. Jego ukoronowaniem była adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, któremu zawierzyliśmy nasze małżeństwa, naszą formację, nasze posługi.