W ostatni weekend września pojechaliśmy na sesję dla par pilotujących do Gniezna. Jesteśmy dosyć krótko w Ruchu i dopiero poznajemy Ekipy z różnych części Polski. Podczas tych dwóch dni mogliśmy porozmawiać z wieloma małżeństwami – zarówno z tymi z 6-cio jak i 46-cio letnim stażem. Pomimo różnic w wieku, stażu i rodzaju pracy, poruszający był wspólny sposób w jaki ze sobą rozmawiają. Widać było, jak małżonkowie są dla siebie bliscy, jak wiele ze sobą przepracowali i jak bardzo się kochają. Do tego słuchają ludzi, są otwarci na kontakty oraz chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Zaufanie Panu Bogu pozwala im zmagać się z codziennymi sprawami, pomagać ludziom i być przy tym zwyczajnie szczęśliwymi. Dali nam piękny przykład małżeńskiej miłości, od której bije boży pokój.


Dziękujemy Ewie i Maćkowi Hudziakom za poprowadzenie konferencji oraz za podzielenie się swoją wiedzą. Cieszymy się, że dzięki wielu dyskusjom mogliśmy usłyszeć doświadczenia innych małżeństw i poznać problemy, na które natrafili podczas swoich pilotaży. Dziękujemy też Honoracie i Sławkowi Pakułom za organizację tej sesji.
Chcielibyśmy się też podzielić kilkoma myślami, które do nas przemówiły podczas tej sesji.
Zaufajmy Bogu, nie sobie – On nas pokieruje zgodnie ze swoją wolą. Ładnie oddaje to fragment listu św. Piotra, który nam zacytowała Ewa: Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa (1P4,11).
Pamiętajmy o naszych księżach. To bardzo cenni członkowie naszych ekip, za których musimy się modlić, lecz również wspierać w codziennym życiu. Jesteśmy sobie wzajemnie bardzo potrzebni w drodze do Pana Boga.
Celem Ekip Notre Dame jest pomoc małżeństwom w dążeniu do świętości. To pomoc przede wszystkim naszemu własnemu małżeństwu, lecz również małżeństwom w naszej ekipie oraz innym ekipom w Ruchu. Jak trafnie ujęła to jedna z uczestniczek spotkania: ten kto daje jeszcze więcej dostaje. Zaprosiliśmy Pana Boga do naszego małżeństwa – wciąż na nowo starajmy się mu zaufać a On nam będzie wskazywał jak dzielić się otrzymanymi darami.
I na koniec piękne zdanie, które powiedział ks. Paweł Pacholak, doradca duchowy ekip END, „posyłając” małżeństwa do posługi innym parom: To nie droga jest trudnością, to trudności są drogą.
Pragnąc dobra naszego małżeństwa i rodziny, chcąc osiągnąć świętość, …chcemy nie tylko korzystać, ale również dawać siebie innym małżeństwom naszej ekipy i całego Ruchu.

Zdjęcia z sesji mozna obejrzeć korzystając z linku: https://photos.app.goo.gl/pr4nyMe4QZVFU6mP7

Magda i Olek – Gdańsk