Wizyta na Białorusi

W piątek 29 marca w składzie Para Odpowiedzialna Regionu 2 Kasia i Marek Rymsza i Para Odpowiedzialna Super Regionu Helena i Paweł Kukołowiczowie, z pewnym opóźnieniem, wylecieliśmy do Mińska na Białorusi. Z lotniska pojechaliśmy do maleńkiego mieszkania Aliny i Maksima Uhorych, gdzie wspólnie zjedliśmy kolację, rozmawiając głównie o Ruchu. Późno wieczorem nasi gościnni gospodarze przewieźli nas do domów małżeństw ekipowych na nocleg.

Następnego dnia w sobotę, w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, zlokalizowanego na terenie starego cmentarza, spotkaliśmy się z małżeństwami z Białorusi, które od września będą tworzyły ekipę Regionu Białoruskiego.

W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii i równocześnie doradca duchowy ekipy Sektora Białoruskiego ks. Andriej Sipovich. Region Białoruski zostanie powołany 7 września 2019 roku na pielgrzymce Ruchu, w Nieświerzu. W pierwszej części spotkania, po wspólnej modlitwie, pary odpowiedzialne przedstawiły program spotkań w 2019 r, przygotowania do pielgrzymki, sytuację ekip na Białorusi i podjęcie posług.

Po obiedzie najpierw odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego a następnie Kasia i Marek przeprowadzili sesję formacyjną. Połączyli elementy formacyjne istotne dla par odpowiedzialnych sektorów i par regionów. Na zakończenie, tuż przed godziną 18, o której miała się rozpocząć Droga Krzyżowa, Helena i Paweł pokazali materiały formacyjne przygotowane w języku polskim, zachęcając odpowiedzialnych na Białorusi do przetłumaczenia tych materiałów na język białoruski. Modlitwą Magnificat zakończyliśmy spotkanie w kościele i udaliśmy się do centrum Mińska, miasta, które zrobiło na nas duże wrażenie. Miłym akcentem dnia było pełne ciepła i radości spotkanie w kawiarni. W niedzielę rano uczestniczyliśmy w mszy świętej, sprawowanej przez ks. Andrzeja i rozstaliśmy się z nadzieją na ponowne spotkania na pielgrzymkach. Dla nas był to dobry czas. Doświadczyliśmy wielkiej gościnności ze strony małżeństw białoruskich i ich dzielenia się swą wiarą, którą umacniają we wspólnocie Equipes Notre-Dame.

Ps. Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej cmentarzowi na Kalwarii, wokół kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. To cmentarz niemal tak stary jak Powązki Warszawskie, pokazujący wspólną historię Polski i Białorusi.

https://miastarytm.pl/minsk-bialoruski-cmentarz-na-kalwarii-polskie-groby/

 

Wstańcie i módlcie się! – Wielkopostny Dzień Skupienia w Sektorze Mazowieckim B

Nasze wielkopostne spotkanie odbyło się w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w dniu 16.03.2019, dzięki gościnności ks. proboszcza ks. Bogdana Bartołda. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Piotra Kluka – doradcę duchowego naszego sektora, o. Tadeusza Suślika – proboszcza sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach, doradcę duchowego ekipy pilotowanej oraz ks. Bogusława Pomarańskiego – proboszcza parafii św. Doroty w Zawadach, doradcę duchowego ekipy, która w tym dniu przyjmowała Kartę Equipes Notre-Dame. W konfesjonale posługę pełnił ks. Jacek Wiliński. O śpiew w czasie liturgii zadbał Chór Papieski im. Jana Pawła II.

Homilię ks. Piotr Kluk rozpoczął od głębokiej myśli ks. H. Caffarela: „Najważniejsze objawienie Chrystus daje nam z wysokości swojego krzyża. Toteż krzyż jest księgą, której nie powinniśmy przestać rozważać. Trzeba też zrozumieć jej język: nie jest ona panegirykiem cierpienia, lecz głoszeniem miłości zwycięskiej”. W rozwinięciu tej refleksji usłyszeliśmy, że prawdziwa miłość według Jezusa to miłość w wymiarze krzyża, do utraty życia, okazująca dobro nawet nieprzyjaciołom. Jezus myje nogi także Judaszowi. Jezus umiera na krzyżu za grzeszników, czyli za nieprzyjaciół Boga. Takiej miłości nie ma na świecie. Tylko taka miłość jest nieśmiertelna. Każda inna kończy się w pewnym momencie… Dalej ksiądz Piotr powiedział, że skoro ta miłość Boga do nas wyraziła się w Krzyżu Chrystusa, oznacza to, że droga do doskonałości, do pełnej miłości, do zbawienia, do Boga wiedzie przez krzyż. Wiemy, że miłość, którą głosi Chrystus, jest trudna, wymagająca. Ale to jedyna droga do życia wiecznego. Na tej drodze nie jesteśmy sami. Z nami idzie Jezus! On prowadzi nas, On szuka nas na krętych ścieżkach naszego życia i wprowadza na drogi zbawienia, na których objawia nam swoje miłosierdzie. Homilię ks. Kluk zakończył słowami kardynała R. Saraha: aby przetrwać w tym świecie zamętu, upadku moralnego i wielkiego odstępstwa od Boga, nasze życie chrześcijańskie musimy opierać na trzech filarach. Te filary to: Krzyż, Eucharystia i Matka Boża.

Po mszy św. nowe małżeństwa przyjęły Kartę END. Następnie wysłuchaliśmy pieśni wielkopostnych w przepięknym wykonaniu Chóru Jana Pawła II.

Po postnej agapie konferencję pt. „Wstańcie i módlcie się” wygłosili Małgorzata i Joachim Grzonkowie – Para Odpowiedzialna za Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela. Zostaliśmy zachęceni do godzinnej modlitwy w miesiącu, o stałej porze i w wyznaczonym dniu, w intencjach, które napływają do Orędowników. Warto uświadomić sobie, że biorąc pod uwagę różne strefy czasowe, na całym świecie trwa nieustanna modlitwa Orędowników.

Ostatnim punktem Wielkopostnego Dnia Skupienia była droga krzyżowa wg rozważań ks. Marka Dziewieckiego. Usłyszeliśmy między innymi, że w naszych czasach, zdominowanych przez niską i prymitywną kulturę, na śmierć skazywane są małżeństwa i rodziny. Traktowane są one jako przeżytek i przejaw naiwności. Na śmierć skazywani bywają ludzie starsi, których towarzystwa ubezpieczeniowe, a nieraz własne dzieci i wnuki, traktują jako niepotrzebne obciążenie finansowe. W kolejnej stacji ks. Dziewiecki dobitnie napisał, że ludzie źli i cyniczni próbują nakładać na współczesne rodziny bolesne krzyże i cierpienia. Jednym z takich krzyży jest wyśmiewanie małżeństw i rodzin oraz kpina z małżeńskiej czystości i wierności. Inny krzyż to zrównywanie z rodzinami par homoseksualnych, które decydują się na związki bezpłodne. Jeszcze inny krzyż to dominująca kultura, która promuje demoralizację, wyuzdanie i wypaczone „wychowanie”, które sprawia, że coraz więcej dziewcząt i chłopców nie dorasta do żadnego powołania: ani do małżeństwa i rodziny, ani do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Przy stacji XIV usłyszeliśmy, że od dwóch tysięcy lat w każdym pokoleniu wielu jest takich ludzi, którzy chcą, aby Jezus już nigdy z tego grobu nie wyszedł. Razem z Chrystusem ludzie chcą wepchnąć do grobu naszą tęsknotę za życiem w trwałym związku małżeńskim i w szczęśliwej rodzinie. Ale tych pragnień nikt nie może w nas zabić, bo pragnienia te pochodzą od samego Boga. W żadnej epoce i w żadnej cywilizacji – nawet w cywilizacji śmierci – nikt nie zdoła usunąć z naszych serc tęsknoty za małżeństwem i za rodziną. Można jedynie próbować tę tęsknotę zagłuszać, tak jak niektórzy usiłują zagłuszać własne sumienie i sumienia innych ludzi.

Dziękujemy za ten wyjątkowy czas Wielkopostnego Dnia Skupienia.

Agnieszka i Wojtek Kiniorscy – ekipa W1B

 

/ zdjęcia W. Kiniorski

Zapraszamy do Wambierzyc na Pielgrzymkę END Regionu III

Wambierzyce – zwane Dolnośląską Jerozolimą – to miejscowość leżąca w Kotlinie Kłodzkiej u podnóża Gór Stołowych. Znajduje się tu Sanktuarium Matki Bożej, w którym posługują franciszkanie z prowincji św. Jadwigi. Jest to znany ośrodek pielgrzymkowy, którego dodatkowy atrybut stanowi rozległy kompleks kalwaryjski z licznymi kapliczkami drogi krzyżowej oraz tajemnic różańcowych, założony na okolicznych wzgórzach tak, aby swym położeniem przypominał Jerozolimę. czytaj dalej…

2019-02-22_24 rekolekcje w Mrzeżynie

Sakrament małżeństwa – wartość daru Bożego. 

W dniach 22-24 lutego 2019, w Mrzeżynie, w Nadmorskim Domu Rekolekcyjnym im. Św. Jana Pawła II, miały miejsce rekolekcje pt. „Sakrament małżeństwa – wartość daru Bożego”. Rekolekcje poprowadził ksiądz Paweł Pacholak, doradca duchowy dwóch ekip poznańskich, obecnie proboszcz parafii p.w. Świętego Jana Ewangelisty w Poznaniu, duszpasterz rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Na parę techniczną zostali wyznaczeni Ewa i Maciej Hudziakowie. W rekolekcjach brało udział jedenaście  Małżeństw, którym towarzyszyło szesnaścioro dzieci.

czytaj dalej…

Rekolekcje na Ukrainie

“Moja dusza wielbi Pana, a mój Duch raduje się w Bogu, moim Zbawcy …”

Od takich słów chcemy dzielić się radością z naszego pierwszego wyjazdu do miasta Derazhnya Chmielnickiego regionu na Ukrainie.  Na zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Waleria z parafii św. Anny, aby poprowadzić Adwentowe Rekolekcje, odpowiedzieliśmy “TAK”, chociaż w sercu było dużo lęku i wątpliwości.

Biorąc sobie do serca te słowa, które wyznaczają kierunek  formacyjnego roku: „Nie bój się, idź …”, a także podtrzymując wezwanie biskupów Ukrainy, aby obwołać 2019 rok, czasem poświęconym świętości małżeństwa i rodziny, razem z naszym kierownikiem duchowym o. Sergiuszem Yakubovskim MIC, wyruszyliśmy w drogę, stawiając pierwsze kroki w służbie, do której zostaliśmy wezwani w Fatimie, jako para informacyjna dla Ukrainy.

Od 21 grudnia do 23 grudnia towarzyszyliśmy parafianam w bezpośrednim przygotowaniu do narodzin Zbawiciela świata.  Ewangelia tych dni była dla nas potwierdzeniem, że jest to właściwy czas, czas dla nas, czas łaski, czas zbawienia.  Tak jak Maria poszła do swojej kuzynki Elżbiety, z radością przekazując jej dobrą nowinę, niosąc pomoc, opuściliśmy więc nasz teren i udaliśmy się do parafii św.  Anny, przynosząc im świadectwo naszego życia z Bogiem, naszą pomoc.  Każdego dnia mieliśmy dwie Eucharystii, które celebrował o.Sergiusz mówił kazanie do wiernych parafii, przybliżając Boga, który nie jest daleko, ale jest żywy i obecny, który towarzyszy nam na naszej drodze życia. Po nim mówiliśmy my, dzieląc się z parafianami świadectwem naszego małżeństwa z Bogiem w Ruchu Equipes Notre-Dame.  Ponieważ był to rekolekcje adwentowe, które trwały trzy dni, nasze świadectwo podzieliliśmy na trzy części: w pierwszym dniu dzieliliśmy się naszą drogą do Boga, szukając spólnoty, w której będziemy wzrastać w wierze i znajomość z  Ruchem Equipes Notre-Dame, drugi dzień  poświęciliśmy modlitwie osobistej, małżeńskej, naświetlając punkty wysiłku, w sposób szczególny, zatrzymaliśmy się na  dialogu małżeńskim “Usiądźmy razem” również opierając się na tekstach o.  Caffarela, a trzeci dzień rozmawialiśmy o Międzynarodowości Ruchu Equipes Notre-Dame i dzielili się naszymi doświadczeniami z pielgrzymki do Fatimy w XII Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Equipes Notre-Dame, gdzie mogliśmy doświadczyć międzynarodowości.  Po każdej Eucharystii był czas na komunikację z różnymi osobami.

Dzięki Bogu za to, że mogliśmy pojechać, ponieważ na drodze do realizacji było wiele przeszkód.  Serdecznie dziękujemy także wam wszystkim za duchowe wsparcie modlitewne, które odczuliśmy.

 Słowo jest zasiane, teraz jest czas dla Ducha Świętego!

Ufamy patronatowi naszego Założyciela wraz z Najświętszą Maryją Dziewicą i prosimy ich o umocnianie nas na drodze do rozwoju Ruchu Equipes Notre-Dame na Ukrainie.  Chcemy, aby Rok 2019, Rok świętości małżonków i rodziny, był czasem owocnym w powstawaniu nowych ekip na Ukrainie.

Vadim i Alina Vereszczak, para informacyjna

Czerniowce na Podolu, Ukraina

Sesja dla Par Pilotujących w Regionie 2

Ostatni weekend października 2018 roku spędziliśmy w Łomży na sesji dla Par Pilotujących z Regionu 2. Myśląc o wyjeździe na sesję nie wiedzieliśmy czego się po niej spodziewać, nie mieliśmy specjalnych oczekiwań. Wręcz zastanawialiśmy się nad koniecznością udziału skoro byliśmy już w połowie pilotażu, a podręcznik dla Par Pilotujących jest tak dokładny i przemyślany, że świetnie przygotowuje do prowadzenia pilotażu. Jednakże sesja jest obowiązkowa, więc pojechaliśmy. I całe szczęście!

czytaj dalej…

Gloria in excelsis DEO!

Drodzy Małżonkowie i Drodzy Kapłani, Doradcy Duchowi,

w tę jedyną w swoim rodzaju Betlejemską Noc, zgromadziliśmy się z naszymi rodzinami i wspólnotami przy wigilijnym stole, by pozwolić rodzącemu się wciąż na nowo Jezusowi rozjaśnić wszelkie ciemności naszych serc. Niech to się stanie! Niech Boża Dziecina przychodzi do naszych małżeńskich i kapłańskich relacji ze swą pokorą i cichością i uzdalnia do pełnego przebaczenia – wymiernego znaku miłości. Pozwólmy ogarnąć się temu jaśniejącemu Światłu! Pozwólmy, aby moc Jego łaski przemieniała nasze rodziny i wspólnoty.

Kochani, życzymy Wam z całego serca, abyśmy nauczyli się czerpać jak najwięcej łask płynących z Sakramentów Małżeństwa i Kapłaństwa, a także z charyzmatu Ruchu Equipes Notre-Dame! Uczmy się na co dzień doceniać skarb, jaki Bóg powierzył w nasze ręce, abyśmy stawali się apostołami Bożego Narodzenia dla siebie nawzajem, ale również dla innych małżeństw i kapłanów, do których jesteśmy posyłani.

Niech czas Świąt napełnia nasze serca optymizmem i nadzieją, bo to w Betlejem zaczyna się historia naszego zbawienia!

NASZE PERYFERIE – dokąd posyła Pan małżonków Equipes Notre-Dame?

ŚWIĘTO KARTY W SEKTORZE MAZOWIECKIM B

8 grudnia 2018 r. spotkaliśmy się w Markach k. Warszawy z małżeństwami naszego Sektora Mazowieckiego, aby uroczyście obchodzić Święto Karty END. Po przyjeździe wszyscy zostaliśmy serdecznie powitani przez Beatę i Piotra Michalskich, Parę Odpowiedzialną naszego Sektora. Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji Beaty i Piotra pt. „Dokąd posyła Pan małżonków END”. Dotykała ona ważkiego tematu powołania do poszczególnych funkcji, jakie dane nam jest wypełniać przez całe życie. Do czego wzywa nas Pan jako męża, żonę, jako rodzica, jako członka Ekipy. Nie chodzi o to, aby angażować się we wszystko, co jest nam proponowane. Nie chodzi o to, żeby „każdemu było z nami dobrze”, parafrazując opacznie rozumiane słowa Prawa Zucha, jakimi posłużył się Piotr. Słowem kluczem w odnajdywaniu woli Boga, dotyczącej naszego powołania powinno być nieustanne rozeznawanie. Beata zwróciła uwagę na ciągle aktualne słowa, które Ojciec Caffarel skierował do Ekip w ramach podsumowania ich pracy formacyjnej: Czy jesteście gotowi w pełni zaangażować się w ramach Ekip i z pomocą Ekip w misję świadczenia światu o Bogu? czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: