Свідоцтво про пережиті реколекції в м. Очакові

Дорогі брати і сестри в Христі!

Хочемо поділитися враженнями від пережитих реколекцій в м. Очакові Миколаївської обл.. Той Дух, який зараз переповнює наші серця після цих реколекцій не можна описати якимось одним словом.

Ми подружні пари з Чернівців на Поділлі, які тільки 6 місяців тому прийняли Карту Руху ЕНД і для яких це були перші реколекції, прагнули весь цей час, чим скоріше зустрітися з тими подружніми парами з м. Одеси, які вже належать до руху 4 роки і були тими першими ластівками на Україні, які почали плести гніздо любові, миру, щастя Великої Родини ЕНД.

czytaj dalej…

Świadectwo o przeżytych rekolekcjach w Oczakowie

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Chcemy podzielić się wrażeniami z przeżytych rekolekcji w Oczakowie. Ten Duch, który teraz przepełnia nasze serca po tych rekolekcjach, nie da się opisać jakimś jednym słowem. My pary z Czerniowiec na Podolu, tylko 6 miesięcy temu przyjęliśmy Kartę Ruchu END i dla nas były to pierwsze rekolekcje. Pragnęliśmy jak najszybciej spotkać się z parami małżeńskimi z m. Odessa, które już należą do ruchu 4 lata i były tymi pierwszymi jaskółkami na Ukrainie, które zaczęły splatać gniazdo miłości, pokoju, szczęścia dużej rodziny END.

czytaj dalej…

Звіт після прийняття карти

«Не кожний хто промовляє Господи, Господи – ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі.» Мт 7,24

2 екіпи на протязі цілого року, під чуйним керівництвом Стефана і Дороти Поморских, котрі кожного місяця приїзджали до нас з Польщі, а також наших духовних провідників о. Сергія Якубовського та    о. Аліка Сівець, проходили пілотаж, пізнаючи багатство харизми і завдання Руху Equipes Notre Dame.

czytaj dalej…

Świadectwo z przyjęcia Karty w Czerniowcach na Ukrainie

Dwie ekipy przez cały rok, pod czujnym kierownictwem Stefana i Doroty Pomorskich, którzy w każdym miesiącu przyjeżdżali do nas z Polski i naszych opiekunów duchowych Ojca Siergieja Jakubowskiego i Ojca Alika Siwiec uczestniczyły w pilotażu, poznając bogactwo, charyzmat i punkty wysiłku proponowane przez Ruch Equipes Notre-Dame.

czytaj dalej…

Rekolekcje w Oczakowie – Ukraina

DSC_3572Хотелось бы поделится своими чувствами и эмоциями по поводу реколлекции, которая состоялась в этом году в Очакове (Украина, 2016г.), потому что этим эмоции переполняют нашу семейную пару до сих пор…. Путь к реколлекции был сложным, начиная от бытовых проблем и заканчивая с трудностями на работе. Но самое главное это итог – мы в Очакове. Как только мы переступили порог этого дома было такое чувство как будто попали в другую реальность, где все друг друга любят, уважают и переживают друг о друге… Хотя почти все участники и живут в одном городе или недалеко от него, но видимся в таком составе редко. Было также т много новых семейных пар, которые по началу чувствовали себя неуверенно. На протяжении всей встречи в Очакове ощущалось присутствие Святого Духа и Божья благодать.

czytaj dalej…

Audycja “Rozmowa Na Co Dzień” w Radiu Warszawa 106,2 FM z dnia 11 kwietnia 2016

radiowarszawa

11 kwietnia gośćmi audycji “Rozmowa Na Co Dzień” byli Helenka i Paweł Kukołowiczowie z 2 ekipy warszawskiej, prowadzacy pilotaż na Ukrainie oraz Beata i Marcin Pińkowscy para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego END. Rozmawialiśmy o powstawaniu ekip na Ukrainie o radościach i napotykanych trudnościach. Zapraszamy do wysłuchania audycji:

Rozmowa Na Co Dzień

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego

Встреча 1 экипы из Oдеccы

Наша последняя встреча была особенной… Особенной не только по тому, что в этот раз собрались все члены нашей общины, но еще с нами были Павел и Хелена- наши родители в большой семье Equipes Notre-Dame. Все мы безумно рады встрече с ними и благодарны за тот труд, который они жертвуют для духовного развития семей в Украине. Вспоминаем тот путь,который мы прошли за время существования нашей общины в Одессе.

Путь этот был извилист и не прост. Но с каждой встречей мы раскрываемся  благодаря святому Духу, который присутствует с нами.Мы радуемся достижениям и духовному росту наших друзей в общине и более всего радую те, которые в начале пути были далеки от Бога и католической церкви. Ведь истинно, Господь радуется о них более, нежели о девяносто девяти не заблудившихся. Нет большего счастья, чем то когда твой православный муж,который был далек от церкви, каждое воскресенье причащается в костеле и является инициатором совместной супружеской молитвы. И я с уверенностью могу сказать, что в этом есть заслуга движения END.

Наша радость настолько велика, что мы делимся нею со своими близкими и показываем им как может измениться их супружеская жизнь если главным в семье будет Господь Бог. Мы очень надеемся на развитие духовности семей на Украине и будем молиться о мудрости и самоотдаче для нас всех, что бы мы могли достойно продолжить служение Богу и движению END.

С уважением, Виктория и Дмитрий Демедюк.

Spotkanie 1 ekipy w Odessie

Nasze ostatnie spotkanie było wyjątkowe… Wyjątkowe nie tylko dla tego, że zebrali się wszyscy członkowie naszej ekipy, ale także dla tego, że z nami byli Paweł i Helena – nasi rodzice w dużej rodzinie Equipes Notre-Dame. Wszyscy bardzo ucieszyliśmy się ze spotkania z nimi. Jesteśmy wdzięczni za pracę, którą oni ofiarowują dla rozwoju duchowego rodzin na Ukrainie.

Wspominamy drogę, którą przeszliśmy w czasie istnienia naszej wspólnoty w Odessie. Droga nie była prosta, często wręcz kręta. Lecz po każdym spotkaniu otwieraliśmy się dzięki działaniu Ducha Świętego, który jest obecny z nami. Cieszymy się wzrostem duchowym naszych przyjaciół ze wspólnoty. Szczególna radość wynika z tego, że są wśród nas osoby które na początku drogi były daleko od Boga i kościoła katolickiego. Rzeczywiście, Bóg cieszy się nimi bardziej, aniżeli tymi dziewięćdziesięciu dziewięcioma, którzy nie zabłądzili. Nie ma większego szczęścia od tego, gdy twój prawosławny mąż, który był daleko od kościoła, w każdą niedzielę przyjmuje komunię świętą i jest inicjatorem wspólnej małżeńskiej modlitwy. Mogę powiedzieć z pewnością, że w tym jest zasługa Ruchu END.

Nasza radość jest na tyle duża, że dzielimy się nią ze swoimi bliskimi i pokazujemy im, jak może zmienić się ich małżeńskie życie, jeśli Głową w ich rodzinie będzie Bóg.

Mamy nadzieję, że rozwój duchowy małżeństw na Ukrainie będzie postępował. Będziemy się modlić o mądrość i poświęcenie dla nas wszystkich, abyśmy mogliśmy z godnością służyć Bogu i Ruchowi END.

Wiktoria i Dmytro Demediuk, 1 ekipa odeska

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: