Rekolekcje na Ukrainie

“Moja dusza wielbi Pana, a mój Duch raduje się w Bogu, moim Zbawcy …”

Od takich słów chcemy dzielić się radością z naszego pierwszego wyjazdu do miasta Derazhnya Chmielnickiego regionu na Ukrainie.  Na zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Waleria z parafii św. Anny, aby poprowadzić Adwentowe Rekolekcje, odpowiedzieliśmy “TAK”, chociaż w sercu było dużo lęku i wątpliwości.

Biorąc sobie do serca te słowa, które wyznaczają kierunek  formacyjnego roku: „Nie bój się, idź …”, a także podtrzymując wezwanie biskupów Ukrainy, aby obwołać 2019 rok, czasem poświęconym świętości małżeństwa i rodziny, razem z naszym kierownikiem duchowym o. Sergiuszem Yakubovskim MIC, wyruszyliśmy w drogę, stawiając pierwsze kroki w służbie, do której zostaliśmy wezwani w Fatimie, jako para informacyjna dla Ukrainy.

Od 21 grudnia do 23 grudnia towarzyszyliśmy parafianam w bezpośrednim przygotowaniu do narodzin Zbawiciela świata.  Ewangelia tych dni była dla nas potwierdzeniem, że jest to właściwy czas, czas dla nas, czas łaski, czas zbawienia.  Tak jak Maria poszła do swojej kuzynki Elżbiety, z radością przekazując jej dobrą nowinę, niosąc pomoc, opuściliśmy więc nasz teren i udaliśmy się do parafii św.  Anny, przynosząc im świadectwo naszego życia z Bogiem, naszą pomoc.  Każdego dnia mieliśmy dwie Eucharystii, które celebrował o.Sergiusz mówił kazanie do wiernych parafii, przybliżając Boga, który nie jest daleko, ale jest żywy i obecny, który towarzyszy nam na naszej drodze życia. Po nim mówiliśmy my, dzieląc się z parafianami świadectwem naszego małżeństwa z Bogiem w Ruchu Equipes Notre-Dame.  Ponieważ był to rekolekcje adwentowe, które trwały trzy dni, nasze świadectwo podzieliliśmy na trzy części: w pierwszym dniu dzieliliśmy się naszą drogą do Boga, szukając spólnoty, w której będziemy wzrastać w wierze i znajomość z  Ruchem Equipes Notre-Dame, drugi dzień  poświęciliśmy modlitwie osobistej, małżeńskej, naświetlając punkty wysiłku, w sposób szczególny, zatrzymaliśmy się na  dialogu małżeńskim “Usiądźmy razem” również opierając się na tekstach o.  Caffarela, a trzeci dzień rozmawialiśmy o Międzynarodowości Ruchu Equipes Notre-Dame i dzielili się naszymi doświadczeniami z pielgrzymki do Fatimy w XII Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Equipes Notre-Dame, gdzie mogliśmy doświadczyć międzynarodowości.  Po każdej Eucharystii był czas na komunikację z różnymi osobami.

Dzięki Bogu za to, że mogliśmy pojechać, ponieważ na drodze do realizacji było wiele przeszkód.  Serdecznie dziękujemy także wam wszystkim za duchowe wsparcie modlitewne, które odczuliśmy.

 Słowo jest zasiane, teraz jest czas dla Ducha Świętego!

Ufamy patronatowi naszego Założyciela wraz z Najświętszą Maryją Dziewicą i prosimy ich o umocnianie nas na drodze do rozwoju Ruchu Equipes Notre-Dame na Ukrainie.  Chcemy, aby Rok 2019, Rok świętości małżonków i rodziny, był czasem owocnym w powstawaniu nowych ekip na Ukrainie.

Vadim i Alina Vereszczak, para informacyjna

Czerniowce na Podolu, Ukraina

Sesja dla Par Pilotujących w Regionie 2

Ostatni weekend października 2018 roku spędziliśmy w Łomży na sesji dla Par Pilotujących z Regionu 2. Myśląc o wyjeździe na sesję nie wiedzieliśmy czego się po niej spodziewać, nie mieliśmy specjalnych oczekiwań. Wręcz zastanawialiśmy się nad koniecznością udziału skoro byliśmy już w połowie pilotażu, a podręcznik dla Par Pilotujących jest tak dokładny i przemyślany, że świetnie przygotowuje do prowadzenia pilotażu. Jednakże sesja jest obowiązkowa, więc pojechaliśmy. I całe szczęście!

czytaj dalej…

Gloria in excelsis DEO!

Drodzy Małżonkowie i Drodzy Kapłani, Doradcy Duchowi,

w tę jedyną w swoim rodzaju Betlejemską Noc, zgromadziliśmy się z naszymi rodzinami i wspólnotami przy wigilijnym stole, by pozwolić rodzącemu się wciąż na nowo Jezusowi rozjaśnić wszelkie ciemności naszych serc. Niech to się stanie! Niech Boża Dziecina przychodzi do naszych małżeńskich i kapłańskich relacji ze swą pokorą i cichością i uzdalnia do pełnego przebaczenia – wymiernego znaku miłości. Pozwólmy ogarnąć się temu jaśniejącemu Światłu! Pozwólmy, aby moc Jego łaski przemieniała nasze rodziny i wspólnoty.

Kochani, życzymy Wam z całego serca, abyśmy nauczyli się czerpać jak najwięcej łask płynących z Sakramentów Małżeństwa i Kapłaństwa, a także z charyzmatu Ruchu Equipes Notre-Dame! Uczmy się na co dzień doceniać skarb, jaki Bóg powierzył w nasze ręce, abyśmy stawali się apostołami Bożego Narodzenia dla siebie nawzajem, ale również dla innych małżeństw i kapłanów, do których jesteśmy posyłani.

Niech czas Świąt napełnia nasze serca optymizmem i nadzieją, bo to w Betlejem zaczyna się historia naszego zbawienia!

NASZE PERYFERIE – dokąd posyła Pan małżonków Equipes Notre-Dame?

ŚWIĘTO KARTY W SEKTORZE MAZOWIECKIM B

8 grudnia 2018 r. spotkaliśmy się w Markach k. Warszawy z małżeństwami naszego Sektora Mazowieckiego, aby uroczyście obchodzić Święto Karty END. Po przyjeździe wszyscy zostaliśmy serdecznie powitani przez Beatę i Piotra Michalskich, Parę Odpowiedzialną naszego Sektora. Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji Beaty i Piotra pt. „Dokąd posyła Pan małżonków END”. Dotykała ona ważkiego tematu powołania do poszczególnych funkcji, jakie dane nam jest wypełniać przez całe życie. Do czego wzywa nas Pan jako męża, żonę, jako rodzica, jako członka Ekipy. Nie chodzi o to, aby angażować się we wszystko, co jest nam proponowane. Nie chodzi o to, żeby „każdemu było z nami dobrze”, parafrazując opacznie rozumiane słowa Prawa Zucha, jakimi posłużył się Piotr. Słowem kluczem w odnajdywaniu woli Boga, dotyczącej naszego powołania powinno być nieustanne rozeznawanie. Beata zwróciła uwagę na ciągle aktualne słowa, które Ojciec Caffarel skierował do Ekip w ramach podsumowania ich pracy formacyjnej: Czy jesteście gotowi w pełni zaangażować się w ramach Ekip i z pomocą Ekip w misję świadczenia światu o Bogu? czytaj dalej…

ŚWIĘTO KARTY 2018 W SEKTORZE MAZOWIECKIM A

Tegoroczne obchody Święta Karty przypadły dokładnie na Dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8.12.2018. W Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie zebrały się małżeństwa należące do Sektora Mazowieckiego A. Świętowanie rozpoczęliśmy w Godzinie Łaski od Eucharystii pod przewodnictwem ks. proboszcza Edmunda Modzelewskiego, koncelebrowanej przez duchowych doradców naszych Ekip.

czytaj dalej…

Rekolekcje w Pniewach – 23-25 listopada 2018 r.

Na nasze pierwsze rekolekcje w END ruszaliśmy z pewną dozą niepewności – w zasadzie do tego czasu nigdy nie braliśmy udziału w podobnej formie rozwoju duchowego. Było harcerstwo, pielgrzymki, rekolekcje adwentowe w kościele…, ale takiego wyjazdu jeszcze nie przeżywaliśmy. Wróciliśmy z nich jednak bardzo zbudowani i zadowoleni z owocnie spędzonego czasu. Dlatego do Pniew, na nasze trzecie już rekolekcje wyruszyliśmy z niepewnością, ale bardzo pozytywną – z myślą kogo interesującego spotkamy, co dobrego usłyszymy i jak pomogą nam one zbliżyć się do Pana Boga.

czytaj dalej…

Świętowanie we Wrocławiu

W sobotę 8. grudnia 2018 r. małżeństwa Sektora Dolnośląskiego świętowały ogłoszenie Karty Equipes Notre Dame. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji gości specjalnych – Heleny i Pawła Kukołowiczów – pary Super-Regionu Polska Europa Centralna. Helenka i Paweł dzielili się z nami swoim doświadczeniem związanym z misją, jaką podjęli, by Ruch END mógł gromadzić małżonków na Ukrainie. W swojej konferencji odnieśli się do przypowieści o talentach – mamy pomnażać to, co sami otrzymaliśmy od Boga. Przyjmowanie posług w Ruchu jest okazją, by obdarowywać innych, ale jest też darem dla małżeństwa, które podejmuje posługę. Helenka i Paweł uważają, że największym darem, który zawieźli na Ukrainę było świadectwo o nierozerwalnym małżeństwie i życiu w rodzinie. W środowisku głównie prawosławnym nierozerwalność małżeńska nie jest sprawą oczywistą. Zawieźli też dar dzielenia się życiem, zwłaszcza dzielenia się życiem duchowym, bo dla tamtejszych małżeństw trudnym do wyobrażenia było mówienie właściwie obcym ludziom o tym, co przeżywają, jakie mają trudności, nie mówiąc o praktykowaniu wiary w sytuacji, kiedy nie wszyscy uczestniczyli choćby w niedzielnej Eucharystii. Po pilotażu relacje między małżeństwami rozwinęły się tak wspaniale, że Ekipy są dla nich jak rodziny. Z drugiej strony Helenka i Paweł czują się obdarowani przez pary na Ukrainie m.in. tym, że mogli przeżywać razem z nimi przystępowanie po raz pierwszy do sakramentów. To było dla nich niesamowite doświadczenie, bardzo ubogacające ich wiarę. Para Super-Regionu zakończyła swoje świadectwo, mówiąc, że nigdy nie szukali świadomie misji dla swojego małżeństwa, nie zadawali sobie pytania: co możemy zrobić, żeby mieć satysfakcję? Zadania szukają ich, a podejmując je, chętnie dzielą się swoimi darami. Bardzo dziękujemy za piękne świadectwo i podzielenie się swoimi przeżyciami, płynącymi prosto z serca, a także przypomnienie nam, że nie możemy zatrzymywać w Polsce tego, co otrzymaliśmy.

Po konferencji przyszedł czas na radosne świętowanie i rozmowy przy herbacie. Następnie w kaplicy klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej pod kierownictwem Doradcy Duchowego Sektora – o. Jozuego, wspólnie odśpiewaliśmy Akatyst. Wywarło to na nas ogromne wrażenie i nastroiło do modlitwy w Godzinie Łaski, podczas której uwielbialiśmy Boga wraz z Maryją i przez Maryję w naszych małżeństwach, odczytując przygotowane wcześniej małżeńskie Magnificat. Świętowanie przyjęcia Karty zakończyliśmy Eucharystią, a do naszych domów zabraliśmy pamiątki w postaci kamieni z wypisanym: Łk 1, 46-55.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Doradców Duchowych w Kluczborku

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Chcemy się z Wami podzielić radością, która jest w naszym sercu po spotkaniu kapłanów Doradców Duchowych w dniach 26 i 27 listopad 2018. Przyjechali kapłani z wszystkich Regionów z Polski, z Białorusi i Słowacji. Ksiądz Józef Pawluk z Ukrainy, który wyruszył w drogę był z nami duchowo, bo nie mógł przekroczyć zablokowanej granicy.

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: