Świadectwo z przyjęcia Karty w Czerniowcach na Ukrainie

Dwie ekipy przez cały rok, pod czujnym kierownictwem Stefana i Doroty Pomorskich, którzy w każdym miesiącu przyjeżdżali do nas z Polski i naszych opiekunów duchowych Ojca Siergieja Jakubowskiego i Ojca Alika Siwiec uczestniczyły w pilotażu, poznając bogactwo, charyzmat i punkty wysiłku proponowane przez Ruch Equipes Notre-Dame.

czytaj dalej…

Rekolekcje w Oczakowie – Ukraina

DSC_3572Хотелось бы поделится своими чувствами и эмоциями по поводу реколлекции, которая состоялась в этом году в Очакове (Украина, 2016г.), потому что этим эмоции переполняют нашу семейную пару до сих пор…. Путь к реколлекции был сложным, начиная от бытовых проблем и заканчивая с трудностями на работе. Но самое главное это итог – мы в Очакове. Как только мы переступили порог этого дома было такое чувство как будто попали в другую реальность, где все друг друга любят, уважают и переживают друг о друге… Хотя почти все участники и живут в одном городе или недалеко от него, но видимся в таком составе редко. Было также т много новых семейных пар, которые по началу чувствовали себя неуверенно. На протяжении всей встречи в Очакове ощущалось присутствие Святого Духа и Божья благодать.

czytaj dalej…

Audycja “Rozmowa Na Co Dzień” w Radiu Warszawa 106,2 FM z dnia 11 kwietnia 2016

radiowarszawa

11 kwietnia gośćmi audycji “Rozmowa Na Co Dzień” byli Helenka i Paweł Kukołowiczowie z 2 ekipy warszawskiej, prowadzacy pilotaż na Ukrainie oraz Beata i Marcin Pińkowscy para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego END. Rozmawialiśmy o powstawaniu ekip na Ukrainie o radościach i napotykanych trudnościach. Zapraszamy do wysłuchania audycji:

Rozmowa Na Co Dzień

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego

Встреча 1 экипы из Oдеccы

Наша последняя встреча была особенной… Особенной не только по тому, что в этот раз собрались все члены нашей общины, но еще с нами были Павел и Хелена- наши родители в большой семье Equipes Notre-Dame. Все мы безумно рады встрече с ними и благодарны за тот труд, который они жертвуют для духовного развития семей в Украине. Вспоминаем тот путь,который мы прошли за время существования нашей общины в Одессе.

Путь этот был извилист и не прост. Но с каждой встречей мы раскрываемся  благодаря святому Духу, который присутствует с нами.Мы радуемся достижениям и духовному росту наших друзей в общине и более всего радую те, которые в начале пути были далеки от Бога и католической церкви. Ведь истинно, Господь радуется о них более, нежели о девяносто девяти не заблудившихся. Нет большего счастья, чем то когда твой православный муж,который был далек от церкви, каждое воскресенье причащается в костеле и является инициатором совместной супружеской молитвы. И я с уверенностью могу сказать, что в этом есть заслуга движения END.

Наша радость настолько велика, что мы делимся нею со своими близкими и показываем им как может измениться их супружеская жизнь если главным в семье будет Господь Бог. Мы очень надеемся на развитие духовности семей на Украине и будем молиться о мудрости и самоотдаче для нас всех, что бы мы могли достойно продолжить служение Богу и движению END.

С уважением, Виктория и Дмитрий Демедюк.

Spotkanie 1 ekipy w Odessie

Nasze ostatnie spotkanie było wyjątkowe… Wyjątkowe nie tylko dla tego, że zebrali się wszyscy członkowie naszej ekipy, ale także dla tego, że z nami byli Paweł i Helena – nasi rodzice w dużej rodzinie Equipes Notre-Dame. Wszyscy bardzo ucieszyliśmy się ze spotkania z nimi. Jesteśmy wdzięczni za pracę, którą oni ofiarowują dla rozwoju duchowego rodzin na Ukrainie.

Wspominamy drogę, którą przeszliśmy w czasie istnienia naszej wspólnoty w Odessie. Droga nie była prosta, często wręcz kręta. Lecz po każdym spotkaniu otwieraliśmy się dzięki działaniu Ducha Świętego, który jest obecny z nami. Cieszymy się wzrostem duchowym naszych przyjaciół ze wspólnoty. Szczególna radość wynika z tego, że są wśród nas osoby które na początku drogi były daleko od Boga i kościoła katolickiego. Rzeczywiście, Bóg cieszy się nimi bardziej, aniżeli tymi dziewięćdziesięciu dziewięcioma, którzy nie zabłądzili. Nie ma większego szczęścia od tego, gdy twój prawosławny mąż, który był daleko od kościoła, w każdą niedzielę przyjmuje komunię świętą i jest inicjatorem wspólnej małżeńskiej modlitwy. Mogę powiedzieć z pewnością, że w tym jest zasługa Ruchu END.

Nasza radość jest na tyle duża, że dzielimy się nią ze swoimi bliskimi i pokazujemy im, jak może zmienić się ich małżeńskie życie, jeśli Głową w ich rodzinie będzie Bóg.

Mamy nadzieję, że rozwój duchowy małżeństw na Ukrainie będzie postępował. Będziemy się modlić o mądrość i poświęcenie dla nas wszystkich, abyśmy mogliśmy z godnością służyć Bogu i Ruchowi END.

Wiktoria i Dmytro Demediuk, 1 ekipa odeska

Duch wieje kędy chce… tym razem w Czerniowcach

Слава Ісусу Христу!

Czerniowce na Ukrainie , około 120 km na południe od Winnicy – zobacz na mapie, warto, bo kto wie,  może kiedyś tam pojedziemy na naszą pielgrzymkę Ruchu END.  Pojechaliśmy tam z Lucyną i Krzysztofem Wysockimi poprowadzić wraz z Księdzem Sergiuszem Jakubowskim MIC ( miejscowy Proboszcz) rekolekcje dla małżeństw.  Rekolekcje trwały 2 dni – 16/17 stycznia 2016 roku.  W kilku zdaniach trudno opisać to co tam się działo, dlatego szerszą relację zamieścimy w następnym Liście.  Jedno jest pewne – właśnie tam, w tych dniach mocno wiał Duch Święty. Wszystko przerosło oczekiwania nas wszystkich.  Niesamowita otwartość, radość i dynamizm wielu małżeństw w różnym wieku. Modlitwa, konferencje ,wspólne śpiewanie ( jak oni pięknie potrafią śpiewać na głosy) i ciągłe działanie Ducha Świętego!  Eucharystia w czasie której w darze na ofiarowanie każde małżeństwo powiedziało sobie wzajemnie kocham Cię i dziękuję, że jesteś, że jesteś dla mnie darem.  Chęć wzięcia udziału w pilotażu wyraziło 14 małżeństw ! Tak więc mamy 2 nowe pilotaże na Ukrainie!  Na koniec rekolekcji odmówiliśmy wspólnie Magnificat  w języku ukraińskim.  Ale to nie był koniec. Po zgaszeniu świecy była przygotowana dla nas niespodzianka – zaśpiewaliśmy wspólnie “Hej Sokoły” – po polsku, tam na Ukrainie, w sercu Podola …  Wiemy, że wielu z Was modliło się w intencji naszego wyjazdu i rekolekcji – dziękujemy i prosimy abyście nadal otaczali te 14 małżeństw, księdza Sergiusza i nas swoją modlitwą – jej siła, jak zdołaliśmy się po raz kolejny przekonać, jest ogromna. Chwała Panu!

Dorota i Stefan Pomorscy, Para Pilotująca

czytaj dalej…

Święto Karty w Odessie

W tym roku staliśmy się cząstką ruchu END, więc nasze dwie ekipy po raz pierwszy dołączyły się do świętowania rocznicy ogłoszenia Karty. Po rekolekcjach w czerwcu 2014, które przeprowadziliśmy wspólnie z drugą еkipą i wspólnym przyjęciu karty rzeczywiście zbliżyliśmy się do siebie, więc wspólne spotkania są zawsze radością, a tym więcej z takiego radosnego powodu jak świętowanie 67 rocznicy ogłoszenia przez ojca Caffarela Karty w Kościele św. Augustyna w Paryżu.

Najpierw była msza święta a potem agapa, na której rozmyślaliśmy o tym, czym jest dla nas Ruch END, jak on przybliża nas do Pana Boga, co zmieniło się w naszym życiu od tej pory jak Ruch się w nim pojawił. Na przykładzie tekstów ojca Caffarela zamyśliliśmy się nad tym, jakimi chcielibyśmy być chrześcijanami i jakimi jesteśmy, co potrzeba dlatego zmieniać w naszym życiu. Także modliliśmy się w intencji beatyfikacji ojca Caffarela i śpiewaliśmy piosenki. Na spotkaniu panowała przyjazna atmosfera. Czuliśmy, że jesteśmy wśród ludzi, którzy życzą sobie dobrze i których jednoczy pragnienie wrastania w wierze. Karta jest dla nas swoistym drogowskazem pomagającym zjednoczyć się z Bogiem, a tym samym jeszcze mocniej zjednoczyć się jedno z drugim. Chcemy serdecznie pozdrowić wszystkie pary małżeńskie Ruchu END i życzyć, aby prawdziwie otworzyły swoje serca dla Boga i tym samym zbliżyły się do świętości. Tego pragnął dla nas wszystkich ojciec Caffarel.

Igor i Ludmiła Pasicznyk, Odessa

czytaj dalej…

Jesteśmy Super-Regionem międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

DOŁĄCZ DO NAS

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
end@end.org.pl
wielkopolska@end.org.pl
kujawy@end.org.pl
mazowsze@end.org.pl
lodz@end.org.pl
podlasie@end.org.pl
dolny-slask@end.org.pl
slask@end.org.pl
malopolska@end.org.pl

Odwiedź

advertisement advertisement advertisement advertisement

Liturgia dnia: