Wielkopostny Dzień Skupienia – Kraków 24.02.2018
Ekipy Sektora Małopolskiego w czasie Wielkiego Postu, tak jak co roku spotkały się na wspólnej modlitwie. Tym razem nasz Wielkopostny Dzień Skupienia był poświęcony Adoracji Najświętszego Sakramentu. Gościliśmy w Parafii p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Krakowie u naszego Doradcy Duchowego Ekipy Sektora ks. Pawła Mieleckiego.

Naszym przewodnikiem duchowym w tym dniu był ks. Wojciech Zyśk Doradca Duchowy Ekipy Super Regionu. Ks. Wojciech poprzez konferencję i osobiste świadectwo bardzo głęboko przygotował nas do adorowania Jezusa. Bardzo poruszyło nas świadectwo ks. Wojciecha, dla którego adoracja stała się częścią jego życia kapłańskiego i parafialnego. Nikt do tej pory nie mówił nam o tak głębokich doznaniach i owocach adoracji. Bardzo głębokie przemyślenia ks. Wojtka na nowo odkryły przed nami ten dany nam przez Pana czas bycia z nim twarzą w twarz. Po takim wprowadzeniu i pokazaniu bogactwa adoracji sami mogliśmy doświadczyć, że „żadna modlitwa nie jest tak trudna jak adoracja… bo natura ludzka buntuje się”. Miłość Jezusa w Najświętszym Sakramencie domaga się od nas obecności, ale też aktu wiary i ogołocenia naszej modlitwy, tak jak On został ogołocony. Potrzeba wołania do Ducha Świętego aby ożywił nas do wiary. Adorowanie Jezusa w Najświętszym Sakramencie przygotowało nas do Eucharystii, która zakończyła nasze wielkopostne spotkanie.
Chwała Panu Teresa i Krzysztof Najderkowie