W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie k/ Torunia 16 czerwca 2018r. w Sektorze Kujawskim  END , odbyło się zakończenie roku formacyjnego 2017/2018.

Pierwszym punktem  było spotkanie przy kawie, w ogrodzie przy gościnnej plebanii  w Bierzgłowie. Następnie para sektora przedstawiła kilka informacji bieżących ze spraw Sektora Kujawskiego. W dalszej kolejności odpowiedzialni Regionu 1 -Honorata i Sławomir Pakułowie zarysowali obszar  Regionu 1,w którego skład wchodzi również Sektor Kujawski oraz przekazali informacje ze spotkania ekipy Super Regionu. W dalszej kolejności nastąpiły podziękowania ustępującej pary odpowiedzialnej sektora kujawskiego.

Kulminacyjnym i jednocześnie najważniejszym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana przez Doradcę Duchowego ekipy Toruńskiej 2  , ks. kan. dr  Rajmunda Ponczka, w koncelebrze z 4 Doradcami Duchowymi: ks. Mariuszem Wojnowskim , ks. Sławomirem Marcinkowskim, ks.  Romanem Żerkowskim i ks. Henrykiem  Kulikiem. Homilię dla obecnych wygłosił ks. Mariusz Wojnowski.  Podczas Mszy św. para odpowiedzialna Regionu 1 powołała nową parę odpowiedzialną  Sektora Kujawskiego -Mirosławę i Romana Sieradzkich. Po Eucharystii gospodarz miejsca ks. Rajmund przedstawił w barwny sposób historię zabytkowego  XIV wiecznego kościoła . Następnym punktem spotkania była konferencja wygłoszona przez ks. Rajmunda Ponczka,  pt. „Formacja (praca) roczna jak postawa ucznia Pana, który czuwa”. Później małżeństwa spotkały się w grupach, by następnie po tym punkcie spotkania wrócić na agapę. Wszystko zakończyło się  Koronką do Miłosierdzia Bożego i wspólnotowym Magnifikat oraz szczególnym błogosławieństwem  pięciu naszych Doradców Duchowych.

Renata i Tomasz -ekipa Licheń 1