Zakończenie roku formacyjnego w Sektorze Mazowieckim B

Uroczyste zakończenie roku formacyjnego w Sektorze Mazowieckim B odbyło się w sobotę 16.06.2018 r. Dzięki zaproszeniu Ekipy W10B i Księdza Proboszcza Dariusza Franczaka mieliśmy okazję przeżywać to wydarzenie w pięknym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Pani Wielgoleskiej.

 

 

 

 

 

 

                       Sanktuarium w Wielgolesie                                                                         Uroczyste rozpoczęcie spotkania

Przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią Sanktuarium w Wielgolesie oraz mogli przystąpić do sakramentu pokuty. Formalna część spotkania rozpoczęła się od przywitania uczestników przez Parę Sektora – Beatę i Piotra Michalskich – oraz od uroczystego zapalenia świecy symbolizującej Światło Chrystusa. Eucharystię celebrowali: ksiądz Dariusz Franczak – gospodarz, ksiądz Tomasz Rakowski (W11B), ojciec Jacek Gniadek (W3B) oraz ksiądz Piotr Kluk (ES, W4B). W swojej homilii ksiądz Piotr Kluk podkreślił szczególną rolę rodziny w odniesieniu do wychowania dzieci i kształtowania ich postaw, które przekładają się na kondycję całego społeczeństwa. Jako przykład budzący niepokój została podana tendencja widoczna w Europie Zachodniej, zgodnie z którą rola rodziców w wychowaniu dzieci jest marginalizowana, a dzieci są traktowane jako „własność” państwa, które uzurpuje sobie wyłączne prawo do wychowywania ich na swój sposób.

 

 

 

 

 

 

 

              Modlitwa wspólnoty                                                                                               Homilię wygłosił Ksiądz Piotr Kluk

Ksiądz Piotr zwrócił uwagę na zagrożenia wobec jakich stają chrześcijańskie rodziny na całym świecie, tzn. relatywizm moralny, demoralizację, upadek wartości, rozwody i zrównanie związków niesakramentalnych z małżeństwami sakramentalnymi. Wymowne były dla nas przywołane w homilii słowa o. Pio o małżeństwie:

Grzechy przeciwko małżeństwu są tymi, które Bóg najtrudniej wybacza… Ponieważ Pan mógłby ciągle stwarzać mężczyzn i kobiety, tak jak Adama i Ewę. Wyrzekł się tego przywileju, dając mężczyźnie i kobiecie nakaz płodności i rozmnażania się”.

Na zakończenie homilii mogliśmy sobie uświadomić, że charyzmat ruchu END jest skuteczną odpowiedzią na powyższe zagrożenia, ponieważ oparty jest na regularnym słuchaniu Słowa Bożego, wspólnej modlitwie małżonków, Eucharystii, wzajemnej pomocy w formowaniu się i w pracy nad własnymi charakterami.

Po Mszy św. oraz po krótkiej przerwie kawowej odbyła się konferencja dotycząca reguły życia przygotowana przez Beatę i Piotra Michalskich. Temat przewodni konferencji wynikał z faktu, iż wiele małżeństw należących do END ma kłopot z właściwym określaniem reguły życia i jej realizowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Konferencja dot. reguły życia             Świadectwo małżonków                           Przerwa kawowa

Zgodnie z Kartą END z 1947 r.: Reguła życia to systematyczna praca nad sobą, nad swoimi wadami, złymi nawykami, swoim małżeństwem i rodziną. Wybór reguły życia domaga się najpierw refleksji nad samym sobą, poznania siebie. Do tej osobistej refleksji musimy dopuścić Boga, musimy ją czynić na modlitwie. Wybierając regułę życia, musimy otworzyć się na wolę Ojca, musimy jej najpierw szukać.

     Reguła życia jest więc drogą do świętości, a jej sens można również określić jako:
–  systematyczna praca nad sobą,
–  postęp duchowy,
–  ascezę chrześcijańską,
–  ściśle określony wysiłek, narzucony sobie na okres miesiąca.

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, każdy we właściwym sobie stanie (Sobór Watykański II).
Nie ma świętości bez wyrzeczenia się i bez walki duchowej.
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj…”
/Jan Paweł II – pierwsza część „Tryptyku rzymskiego” – „Strumień”/

Oto najważniejsze cechy dobrze dobranej reguły życia:

  1. Powinna być wybrana dobrowolnie.
  2. Nie może być za trudna (wywołująca zniechęcenie, odbierająca nam odwagę).
  3. Nie może być za łatwa (zmniejszająca motywację do wzrastania).
  4. Dialog małżeński oraz inne małżeństwa z ekipy mogą być pomocne w doborze reguły życia.
  5. Dobrze jest ją zapisać, aby o niej nie zapomnieć.

Po konferencji Małgorzata i Tomasz Kulowie – Para Łącznikowa – powiedzieli świadectwo dotyczące wyboru reguły życia. Jest to młode małżeństwo, które bardzo trafnie wybiera sobie regułę życia, chcąc naprawić relacje z dziećmi i ze sobą nawzajem. Mama za namową innych małżeństw z jej Ekipy nauczyła się prawdziwie chwalić córkę, z którą miała problem wychowawczy, a tata nauczył się okazywać miłość swojej żonie podczas codziennych spraw oraz był w stanie wyłączyć w domu swój telefon komórkowy na 3 godz., aby być w 100% do dyspozycji żony i dzieci. Na prawdziwe zmiany jakie dokonywały się w ich relacji małżeńskiej i w rodzinie nie musieli długo czekać.

Naprawdę przyjemnie było ich słuchać. Było to bardzo wartościowe świadectwo, szczególnie dla młodych małżeństw, borykających się z wychowywaniem swoich młodych latorośli.

Kolejnym punktem programu było dzielenie się w grupach swoimi doświadczeniami dotyczącymi reguły życia. Była to okazja, aby poznać pary z innych Ekip, ich życie, troski i radości oraz maleńkie cuda, jakie dzieją się w ich życiu jako efekt pracy nad sobą w zawierzeniu swoich postanowień Panu Bogu i Matce Bożej.

 

 

 

 

 

 

 

              Piknik rodzinny z ogniskiem                                                                                             Uczestnicy spotkania

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbył się piknik rodzinny z ogniskiem, który był okazją do wspólnej zabawy, wielu miłych rozmów i relaksu.

Szczególne podziękowania za zaproszenie i przygotowanie spotkania kierujemy do Ekipy W10B z Opiekunem Duchowym Księdzem Dariuszem Franczakiem.

Kochani, było to dla nas miłe spotkanie w wyjątkowym miejscu, okazja do odczuwania jedności i siły wspólnoty oraz możliwość odbycia ciekawych rozmów i wartościowych przeżyć. Serdecznie dziękujemy.

Ela i Janusz, W14B